EUROVIA Kamenolomy, a. s. - pískovna Dubnice

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - pískovna Dubnice

Těžené kamenivo - Štěrkopísek žlutohnědý


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - pískovna Dubnice
Pískovna Dubnice
471 26, Dubnice pod Ralskem
IČO: 27096670

Otevírací doba

Po - Pá:     6:15 - 14:15 hod.

O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CZ . Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 27 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů, 2 pískovny, 2 recyklační centra a 3 skládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).

Sortiment

 • PTK, frakce 0/4
 • PTK, frakce 0/8
 • PTK, frakce 0/32
 • PTK, frakce 8/32
 • Štěrkopísek netříděný
 • PTK přepad
 • PTK Zahradní kámen
 • PDK, frakce 4/8 CHL
 • PDK, frakce 8/16 CHL
 • PDK, frakce 32/63 BEZ
 • PDK, frakce 63/125 BEZ

Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru lomy Čechy Západ:

Zdeněk Vodička, zdenek.vodicka2@vinci-construction.com , tel.: 485 251 953, mobil: 607 526 858

Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.

Certifikáty

 

Na koho se obrátit

Obchodní referent
Petra Laurynová
730 595 641, 487 851 335
Referent logistiky
Zdeněk Vodička
+420 485 251 953, +420 607 526 858
Manažer obchodu Lomy
Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Ředitelství společnosti:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI - Růžodol I


Pobočky