EUROVIA Kamenolomy, a. s. - recyklační centrum Středokluky

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - recyklační centrum Středokluky

Recyklace inertních odpadů a distribuce přírodního kameniva a písku


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - recyklační centrum Středokluky
Tuchoměřice 344
252 68, u žel.zast. Středokluky
IČO: 27096670

Otevírací doba

Po - Pá:     7:30 – 16:00 hod.

O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CZ . Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 27 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů, 2 pískovny, 2 recyklační centra a 3 skládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).

Sortiment

 • Příjem inertních odpadů (betony, cihly, stavební a demoliční odpady, zeminy, atd.)
 • Prodej recyklovaných materiálů:
  • RDK 0/32 betonový recyklát
  • RDK 0/63 betonový recyklát
  • RDK 32/63 betonový recyklát
  • RDK 0/125 betonový recyklát
  • Zemina tříděná
  • Zemina zásypová
 • PTK, frakce 0/4
 • PDK, frakce 2/5
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/16
 • PDK, frakce 16/22
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, frakce 0/32
 • PDK, frakce 0/63
 • PDK, frakce 63/125
 • Zahradní kámen (barva šedá)
 • Zahradní kámen (barva do žluta)
 • RSM směsný recyklát jemný
 • RSM směsný recyklát hrubý
 • RSM směsný recyklát do 63 mm
 • RSM směsný recyklát do 8 mm

 

Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru Recyklace, rekultivace, mobilky:

Zdeněk Vodička, zdenek.vodicka2@vinci-construction.com , tel.: 485 251 953, mobil: 607 526 858

Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Spec. recyklace a rekultivace, obchodní zástupce
Radka Fabešová
734 792 905
Manažer obchodu Lomy
Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Ceník

Ceník odpadů a kameniva

Další adresy

Ředitelství společnosti:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI - Růžodol I

 


Pobočky