EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom a ukládka inertních odpadů Horní Tašovice

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom a ukládka inertních odpadů Horní Tašovice

Prodej drceného kameniva a ukládka inertních odpadů


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom a ukládka inertních odpadů Horní Tašovice
Kamenolom Horní Tašovice
364 72, Bochov
IČO: 27096670

Otevírací doba

březen-říjen
Po - Čt:      6:00 - 16:00
Pá:              6:00 - 14:00
leden-únor
Po - Pá:     7:00 - 14:00

O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CZ . Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 27 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů, 2 pískovny, 2 recyklační centra a 3 skládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).

Sortiment

 • PDK, frakce 0/4
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/11
 • PDK, frakce 8/16
 • PDK, frakce 11/22
 • PDK, frakce 16/32 MN (mimo normu)
 • PDK, frakce 0/22
 • PDK, frakce 0/32 ŠDa
 • PDK, frakce 0/32 ŠDb
 • PDK, frakce 0/32 kv
 • PDK, frakce 0/63 ŠDa
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, frakce 32/63 BI
 • PDK, frakce 63/125
 • LK netříděný
 • PK Nestandard
 • Odpady z těžby nerudných nerostů
 • Odpadní štěrk a kamenivo
 • Odpadní písek a jíl
 • Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů
 • Odpady z řezání a broušení kameneZemina z čištění a praní řepy
 • Beton
 • Cihly
 • Tašky a keramické výrobky
 • Směsi
 • Zemina a kamení
 • Vytěžená jalová hornina a hlušina
 • Štěrk ze železničního svršku
 • Zemina a kameny

Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru lomy Čechy Západ:

Barbora Hýblová, barbora.hyblova@vinci-construction.com , tel.: 485 251 950, mobil: 602 136 741

Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Referent logistiky
Barbora Hýblová
+420 485 251 950, +420 602 136 741
Obchodní referent
Ing. Ondřej Bauer
+420 353 851 475, +420 728 457 398
Spec. recyklace a rekultivace, obchodní zástupce
Radka Fabešová
734 792 905
Manažer obchodu Lomy
Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Ceník

Ceník kameniva a odpadů

Další adresy

Ředitelství společnosti:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI - Růžodol I


Pobočky