EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Plaňany

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Plaňany

Drcené kamenivo - Migmatická rula


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Plaňany
Kamenolom Plaňany
281 04, Plaňany
IČO: 27096670

Otevírací doba

Po-Pá:      6.00-16.30 hod.
               (od ledna jen do 14:30) 

O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 25 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 2 pískovny, 1 recyklační dvůr a 2 ukládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).

Sortiment

 • PDK, frakce 0/2 MN (mimo normu)
 • PDK, frakce 0/4 MN
 • PDK, frakce 2/5
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/16
 • PDK, frakce 16/22
 • PDK, frakce 16/32
 • PDK, frakce 0/32 ŠDa, ŠDb, kv
 • PDK, frakce 0/63 ŠDb
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, frakce 32/63 B I
 • PDK, odhlinění
 • PK Nestandard
 • LK netříděný

Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru lomy Čechy Sever:

Zdeněk Vodička, zdenek.vodicka2@eurovia.cz, tel.: 485 251 953, mobil: 607 526 858

Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.

Certifikáty

 

 

Na koho se obrátit

Obchodní referent
Petra Radošinská
730 595 641, 487 851 335
Vedoucí obchodního útvaru
Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904
Obchodní zástupce
Ing. Petra Kodýtková
416 746 137 , 724 209 329
Obchodní zástupce
Jarmila Dušková
485 251 922 , 731 602 510

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Ředitelství společnosti:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI - Růžodol I


Pobočky