Českomoravský beton, a.s., provoz Vodňany

Českomoravský beton, a.s., provoz Vodňany

Betonárna MERKO typ HBS 1 T/VS - 1 m³ s hodinovým výkonem 50 m³ betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz s moderním recyklačním zařízením. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Vodňany
Hvožďany
389 01, Vodňany
IČO: 49551272

Otevírací doba

Provozní doba: 6:00 až 14:30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Vodňany je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.

Sortiment

  • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
  • Vodostavební betony
  • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace

 

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodník pro beton, Vedoucí provozu
Bc. Michal Kačur
724 950 827
Dispečink
Milan Dolejš
724 209 314

Ceník

Ceník Vodňany


Skupina