KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom REJTA

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom REJTA

 

Surovina: Granodiorit


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom REJTA
Rejta 368
374 01, Trhové Sviny
IČO: 42396158

Kontakt

Telefon: 380 711 306
Mobil: 731 133 798 (expedice)
Fax: 380 711 306
E-mail: veronika.podhorska@kamen-ck.cz
Web: www.kamen-ck.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Expedice:
PO - PÁ:    6:30 - 15:00 hod.
(pauza 10:30–11:00)

Poslední nakládka:  14:40 hod.

Výroba:
PO - PÁ:    6:00 - 14:30 hod.

O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.

Sortiment

Přírodní kamenivo drcené
131 PDK 0/4 (B) ČSN EN 13043
132 PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
221 PDK 4/8 (B)  ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
222 PDK 8/11  ČSN EN 13043
223 PDK 8/16  ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
225 PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
321 PDK 32/63  ČSN EN 13242+A1
323 PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č.osv. 1026/16-ČD
322 GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
412 PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
419 PDK 0/32 kv dle OTP SŽDC z 29.6.2016                       č.osv. S 1027/16-ČD
415 PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
509 G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen 
501 Lomový kámen netříděný zák.č.102/2001 Sb.
504 Lomový kámen netříděný-stavební zák.č.102/2001 Sb.
 
PDK - přírodní kamenivo, drcené    MZK - mechanicky zpevněné kamenivo
G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133, GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133
Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)

 

Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.


Tři stupně drcení: V8 DCJ (1.000 x 630), odhliňovač, Metso HP200, Svedala H3000

Reference

Reference

Kvalita

Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 9001:2016  a  systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019 .

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE  (Osvědčení, Laboratorní zkoušky, Prohlášení o vlastnostech)

Certifikáty