KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom BOR

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom BOR

 

Surovina: ortorula


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom BOR
Lom BOR, k.ú. Lutová
378 06, Suchdol nad Lužnicí
IČO: 42396158

Kontakt

Telefon: 380 711 306
Mobil: 731 133 807 (expedice)
Fax: 380 711 306
E-mail: veronika.podhorska@kamen-ck.cz
Web: www.kamen-ck.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Expedice
PO - PÁ:    7:00 - 14:30 hod.
(pauza 11:00–11:30)

Poslední nakládka:  14:00 hod.

O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.

Sortiment

Přírodní kamenivo drcené
132 PDK 0/4 (D) (Ševětín) ČSN EN 13242+A1 
221 PDK 4/8 (B) (Ševětín) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
223 PDK 8/16 (Ševětín) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
229 PDK 16/32 (Ševětín) ČSN EN 13043
321 PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1 
322 GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
412 PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
415 PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
601 PDK 0/8 (S-F 0/8) ČSN EN 13242+A1,  (ČSN 736133)
602 PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1,  (ČSN 736133)
509 G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen 
501 Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
603 Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

PDK - přírodní kamenivo, drcené       MZK - mechanicky zpevněné kamenivo
G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN EN 736133, S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN EN 736133;
GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133; Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)

 

Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.


První stupeň drcení a třídění, výroba mobilní linkou.

Reference

Reference

Kvalita

Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 9001:2016  a  systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019 .

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE  (Osvědčení, Laboratorní zkoušky, Prohlášení o vlastnostech)

Certifikáty