KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PÍSEK

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PÍSEK

 

Surovina: Žula, rula, syenit.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PÍSEK
Lom PÍSEK
397 01, Písek
IČO: 42396158

Otevírací doba

Expedice:
PO - PÁ:    6:00 - 14:30

Výroba:
PO - PÁ:    6:00 - 14:30

po dohodě možná nakládka i mimo prodejní dobu.

O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme devět lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.

Sortiment

Přírodní kamenivo, drcené
131 PDK 0/4 (B) ČSN EN 13043
132 PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
221 PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
227 PDK 4/8 (D) ČSN EN 13242+A1
222 PDK 8/11 ČSN EN 13043
223 PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
225 PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
231 PDK 8/32 ČSN EN 13242+A1
229 PDK 16/32 ČSN EN 13043
321 PDK 32/63  ČSN EN 13242+A1
323 PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450,  č.osv. 744/05-ČD
322 GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
412 PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
419 PDK 0/32 kv dle OTP SŽDC z 31.1.2005                                                      č.osv. S 676/05-ČD
415 PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
417 MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
601 PDK 0/8 (S-F 0/8) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
602 PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
509 G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
502 Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen 
501 Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
603 Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
 
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009
PDK - přírodní kamenivo, drcené      MZK - mechanicky zpevněné kamenivo
G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133; S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133;
GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133;  Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)

  

Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.

 
Tři stupně drcení: Odhliňovač, DCJ (1.600x1.250), 1x Svedala H51, 1x DKT, 1x HP200 Nordberg, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK)

Kvalita

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE
  
Záruka jakosti – firemní laboratoř

Certifikáty