KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PÍSEK

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PÍSEK

 

Surovina: Žula, rula, syenit.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PÍSEK
Lom PÍSEK
397 01, Písek
IČO: 42396158

Kontakt

Telefon: 380 711 306
Mobil: 722 932 839 (expedice)
Fax: 380 711 306
E-mail: veronika.podhorska@kamen-ck.cz
Web: www.kamen-ck.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Expedice:
PO - PÁ:    6:00 - 14:30 hod.
(pauza 10:30–11:00)

Poslední nakládka:  14:15 hod.

Výroba:
PO - PÁ:    6:00 - 14:30 hod.

O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme devět lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.

Sortiment

Přírodní kamenivo, drcené
131 PDK 0/4 (B) ČSN EN 13043
132 PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
221 PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
227 PDK 4/8 (D) ČSN EN 13242+A1
222 PDK 8/11 ČSN EN 13043
223 PDK 8/16 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
225 PDK 11/22 ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
231 PDK 8/32 ČSN EN 13242+A1
229 PDK 16/32 ČSN EN 13043
321 PDK 32/63  ČSN EN 13242+A1
323 PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450,  č.osv. 744/05-ČD
322 GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
412 PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
419 PDK 0/32 kv dle OTP SŽDC z 31.1.2005                                                      č.osv. S 676/05-ČD
415 PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
417 MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
     
602 PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
509 G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
502 Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen 
501 Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
603 Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
 
PDK - přírodní kamenivo, drcené      MZK - mechanicky zpevněné kamenivo
G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133; S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133;
GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133;  Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)

 

Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.

 
Tři stupně drcení: Odhliňovač, DCJ (1.600x1.250), 1x Svedala H51, 1x DKT, 1x HP200 Nordberg, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK)

Reference

Reference

Kvalita

Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality (QMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva dle ČSN EN ISO 9001:2016  a  systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019 .

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE  (Osvědčení, Laboratorní zkoušky, Prohlášení o vlastnostech)

Certifikáty