VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.

VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.

Příprava povrchů pro stavební firmy, které se zabývají pokládkou průmyslových podlah, hydroizolací a sanací povrchů tryskáním, frézováním, broušením, pískováním.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.
Kojetínská 3881
767 01, Kroměříž
IČO: 607 36 275

Kontakt

Telefon: 573 505 201,
Mobil: 606 783 073
Fax: 573 505 202
E-mail: vacutec@vacutec.cz
Web: www.vacutec.cz

O nás

Společnost VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o. byla založena v r. 1995 jako partner rakouské firmy "VACUTEC Austria" se stejným programem činnosti.

Již od počátku se zabývala převážně přípravou povrchů před pokládkou průmyslových podlah a izolací, suchou bezprašnou tryskanou metodou.

Sortiment

Příprava povrchů

Tryskání (brokování) :

 • použití této technologie nabízí odstranění cementového mléka, barvy a barevných nátěrů, pogumování, nesoudržných částí pokladu (podlahy, haly, mostovky, parkoviště, letištní plochy, dopravní značení...)
 • zaručuje kvalitní přilnavost aplikovaných materiálů, a to až 1,5 N/mm²
 • provádí se pomocí tryskání ocelových broků v uzavřeném okruhu při zajištěném bezprašném provozu přípravy, hodinový výkon až 300 m² / 1 tryskací soupravu
 • tryskání probíhá v uzavřeném prostoru stroje s podporou vysavače
 • výsledkem je očištěný, zdrsněný, vysátý povrch zbavený neúnosných částic, na který lze aplikovat finální povrch

Frézování :

 • nabízí odstranění plošných a lokálních nerovností a silných vrstev barvy, stěrky, olejových nánosů a nášlapů
 • zaručuje dokonalou přípravu podkladu před sanací povrchu
 • provádí se pomocí kladívkových, hrotových rotačních nebo silničních fréz
 • kladívkové frézy - jsou určeny pro odstranění lokálních nerovností, nátěrů, nesoudržných částí nánosů a nášlapů. Opakovaným pojezdem po nerovnosti dosahujeme optimálního profilu opracovaného povrchu, který můžeme dále opracovat broušením nebo tryskáním
 • hrotovou rotační frézou - provádíme odstranění větších nerovností na betonech, odfrézování stěrek, plastbetonů, zbytků pečetících vrstev, asfaltů...
 • ofrézovaný povrch po silniční fréze jsme schopni srovnat plošnými frézami pro dosažení lepší rovinatosti plochy
 • pro eliminaci úletu prachových částic lze frézování provádět v režimu zkrápění nebo odsávání

Broušení :

 • nabízí šetrnou přípravu podkladů před aplikací tenkovrstvých stěrek a nátěrů, při použití široké nabídky diamantových, tvrdokovových a kamenných nástrojů
 • zaručuje jemnou strukturu povrchu po opracování
 • provádí se pomocí několika druhů rotačních brusek
 • broušení všech typů a druhů povrchů s dosažením požadované kvality povrchu diamantovými bruskami, včetně dobroušení okrajů úhlovými bruskami

Odmašťování povrchů :

 • nabízí odstranění mastných olejových nánosů z povrchů
 • zastavené vzlínání olejů provádíme pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých písků
 • systém umožňuje následnou aplikaci průmyslové podlahy na bázi cementové, epoxidové, polyuretanové nebo PMMA

Pískování :

 • nabízí čištění betonových, ocelových nebo železobetonových povrchů, konstrukcí
 • zaručuje dokonalou přilnavost aplikovaných materiálů, kdy můžeme připravit povrch na požadovanou čistotu SA 2,5
 • provádí se pomocí vysokotlakého zařízení suchou nebo mokrou cestou
 • pískování vodním paprskem

Řezání :

 • řezání vodorovných ploch do hloubky 0 – 400 mm
 • betony, živice, stěrky
 • dilatační spáry na čerstvých betonech
 • obřezávání ploch před demolicemi
 • vytváření drážek pro vkládání profilů do podlah
 • práce jsou prováděny stroji se spalovacími a elektrickými pohony

Vrtání :
   vrtání do vodorovných a svislých konstrukcí betonových, železobetonových a cihelných do průměru 150 mm

Zdrsňování vozovek

Srovnání plání :

 • provádíme vyrovnávky frakcí 0 – 4 mm před pokládkou geotextilií
 • práce realizujeme laserem řízenou technologií v tloušťkách od 30 mm s následným zhutněním
 • denní produktivita se pohybuje v rozsahu 1.500 – 2.000 m² na volných plochách
 • zpracujeme cenovou nabídku v závislosti na vstupních cenách materiálu v místě staveniště

Odstraňování dopravního vodorovného značení

Silniční frézy :

Stroje pro dosažení lepší rovinatosti plochy. Stroje jsou určeny pro odfrézování pevných povrchů silnic, které jsou vyrobené z asfaltu, asfaltobetonu a betonu a pro odstranění silničního značení. Jedná se o kolové frézy s pracovním záběrem šíře 35 cm o celkové hmotnosti 4 tuny nebo záběr 50 cm a o celkové hmotnosti 8 tun.

 

Výroba a servis :

 • zajišťujeme nepřetržitý provoz a servis pro vlastní strojový park
 • vyrábí a dodává náhradní díly pro brokovací stroje, frézy, brusky a další příslušenství

Bourání a demolice :

Diagnostika :

Komplexní přípravy podkladů pro provedení betonových desek. Na základě odebraných vzorků provedeme ve spolupráci s oprávněnou laboratoří vyhodnocení případného znečištění stávající konstrukce a určíme způsob likvidace sutí. Současně se stanovením likvidace sutí vyhodnotíme stav, množství, popř.stupeň vyztužení konstrukce a nabídneme cenu za provedení bouracích prací.

Technologie :

Strojní park obsahuje pásové minirypadlo o hmotnosti 2.200 kg, smykem řízený nakladač 4.500 kg. Hutnící technika 80 – 2.000 kg. Kontejnerové přepravníky sutí 3,5 t a 13 t.

Naftové a elektrické kompresory popř. Elektrocentrály 35 kW. Pily na beton a armaturu. Pneumatické a jádrové vrtačky.

Rotační laser pro provádění roviny pláně.

Pracovní postupy :

Vybudujeme protiprašné zábrany. Po vybourání a vyvezení sutí zhodnotíme stav podkladu popř. jeho únosnost. Provedeme případné odtěžení neúnosných podkladních vrstev a jejich nahrazení vhodným materiálem (přírodním drceným nebo recyklovaným), na teorém bude možné opakovaným zhutněním dosáhnou požadované míry zhutnění. Protokolově doložíme hodnoty únosnost podkladu Edef. Hydroizolace.  Povrch pláně připravíme v závislosti na typu aplikované izolace přesypem frakce 0 – 4 mm.

Bezvibrační demolice :

V případě provádění bouracích prací v blízkosti přesných obráběcích strojů za provozu, nabízíme technologii demolice prováděnou hydraulickými klíny, popř. chemickým trháním betonů. Prašnou část technologie eliminujeme za pomoci výkonných vysavačů.

Práce provádíme na území celé republiky.

Reference

Reference

Kvalita

Aktuality

Leštění

Hiperfloor je metoda mechanického broušení, ošetřování a leštění betonových podlah. Hiperfloor podstatně snižuje potřebu epoxidové nebo tenké vrstvy a vytváří povrch, který odolá i tomu nejtěžšímu provozu. Výsledkem použití je kromě životnosti podlahy i neuvěřitelná výdrž, výkon, lesk a krása, malá potřeba údržby a velice nízké náklady. Rozsah použití od přípravy a oprav betonových podlah po broušení a leštění betonových podlah včetně opravy a leštění terrazzo a jiného přírodního kamene. Proces Hiperfloor je bez zápachu a je relativně tichý, což znamená, že můžete pracovat, aniž byste museli cokoli vyklízet.

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska přípravy povrchů
Ing. Leopold Kerbler
606 514 277
Bourání a demolice
Ing. Petr Scholz
602 538 066
Výroba a servis
Ing. Vítězslav Novotný
602 580 356
Vedoucí střediska přípravy povrchů
Jaromír Ležák
602 550 292
Vedoucí střediska dopravního značení a údržby komunikací
Roman Gloza
731 189 992

Další adresy

Vacutec Slovakia, s.r.o.
Při železničnej stanici 388
013 03 Varín
Slovenská republika

Marian Jurčík - +421 903 555 897
e-mail: vacutec@vacutec.sk


Aktuality