Vacutec s.r.o. - komplexní servis příprav povrchů

Příprava povrchů před pokládkou průmyslových podlah a izolací, suchou bezprašnou tryskanou metodou.

  

Příprava povrchů

Tryskání (brokování) :

 • použití této technologie nabízí odstranění cementového mléka, barvy a barevných nátěrů, pogumování, nesoudržných částí pokladu (podlahy, haly, mostovky, parkoviště, letištní plochy, dopravní značení...)
 • zaručuje kvalitní přilnavost aplikovaných materiálů, a to až 1,5 N/mm²
 • provádí se pomocí tryskání ocelových broků v uzavřeném okruhu při zajištěném bezprašném provozu přípravy, hodinový výkon až 300 m² / 1 tryskací soupravu
 • tryskání probíhá v uzavřeném prostoru stroje s podporou vysavače
 • výsledkem je očištěný, zdrsněný, vysátý povrch zbavený neúnosných částic, na který lze aplikovat finální povrch

Frézování :

 • nabízí odstranění plošných a lokálních nerovností a silných vrstev barvy, stěrky, olejových nánosů a nášlapů
 • zaručuje dokonalou přípravu podkladu před sanací povrchu
 • provádí se pomocí kladívkových, hrotových rotačních nebo silničních fréz
 • kladívkové frézy - jsou určeny pro odstranění lokálních nerovností, nátěrů, nesoudržných částí nánosů a nášlapů. Opakovaným pojezdem po nerovnosti dosahujeme optimálního profilu opracovaného povrchu, který můžeme dále opracovat broušením nebo tryskáním
 • hrotovou rotační frézou - provádíme odstranění větších nerovností na betonech, odfrézování stěrek, plastbetonů, zbytků pečetících vrstev, asfaltů...
 • ofrézovaný povrch po silniční fréze jsme schopni srovnat plošnými frézami pro dosažení lepší rovinatosti plochy
 • pro eliminaci úletu prachových částic lze frézování provádět v režimu zkrápění nebo odsávání

Broušení :

 • nabízí šetrnou přípravu podkladů před aplikací tenkovrstvých stěrek a nátěrů, při použití široké nabídky diamantových, tvrdokovových a kamenných nástrojů
 • zaručuje jemnou strukturu povrchu po opracování
 • provádí se pomocí několika druhů rotačních brusek
 • broušení všech typů a druhů povrchů s dosažením požadované kvality povrchu diamantovými bruskami, včetně dobroušení okrajů úhlovými bruskami

Odmašťování povrchů :

 • nabízí odstranění mastných olejových nánosů z povrchů
 • zastavené vzlínání olejů provádíme pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých písků
 • systém umožňuje následnou aplikaci průmyslové podlahy na bázi cementové, epoxidové, polyuretanové nebo PMMA

Pískování :

 • nabízí čištění betonových, ocelových nebo železobetonových povrchů, konstrukcí
 • zaručuje dokonalou přilnavost aplikovaných materiálů, kdy můžeme připravit povrch na požadovanou čistotu SA 2,5
 • provádí se pomocí vysokotlakého zařízení suchou nebo mokrou cestou
 • pískování vodním paprskem

Řezání :

 • řezání vodorovných ploch do hloubky 0 – 400 mm
 • betony, živice, stěrky
 • dilatační spáry na čerstvých betonech
 • obřezávání ploch před demolicemi
 • vytváření drážek pro vkládání profilů do podlah
 • práce jsou prováděny stroji se spalovacími a elektrickými pohony

Vrtání:
   vrtání do vodorovných a svislých konstrukcí betonových, železobetonových a cihelných do průměru 150 mm

 

Zdrsňování vozovek

 

Srovnání plání :

 • provádíme vyrovnávky frakcí 0 – 4 mm před pokládkou geotextilií
 • práce realizujeme laserem řízenou technologií v tloušťkách od 30 mm s následným zhutněním
 • denní produktivita se pohybuje v rozsahu 1.500 – 2.000 m² na volných plochách
 • zpracujeme cenovou nabídku v závislosti na vstupních cenách materiálu v místě staveniště

Odstraňování dopravního vodorovného značení

 

- Silniční frézy :

Stroje pro dosažení lepší rovinatosti plochy. Stroje jsou určeny pro odfrézování pevných povrchů silnic, které jsou vyrobené z asfaltu, asfaltobetonu a betonu a pro odstranění silničního značení. Jedná se o kolové frézy s pracovním záběrem šíře 35 cm o celkové hmotnosti 4 tuny nebo záběr 50 cm a o celkové hmotnosti 8 tun.

 

Kontakt :

VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.

Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž

 

Ing. Leopold Kerbler

vedoucí střediska přípravy povrchů

telefon: 573 505 206

fax: 573 505 202

mobil: 606 514 277

e-mail: kerbler@vacutec.cz

 

Datum zveřejnění: 2.5.2011 , Autor: VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.

Zpět na všechny novinky

Novinky

FOR ARCH 2020

31. stavební veletrh - Úterý 22.09.2020 - Sobota 26.09.2020

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz