FRISCHBETON s.r.o. - Opava

FRISCHBETON s.r.o. - Opava

Betonárna typ KAISER C06 s objemem 1 záměsi 2,25 m³ a s hodinovým výkonem 80 m³ čerstvého betonu má celoroční, automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

FRISCHBETON s.r.o. - Opava
areál STRABAG Asfalt s.r.o., ul. Hlavní 1494/23
747 06, Opava - Kylešovice
IČO: 40743187

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna je provozovnou společnosti FRISCHBETON s.r.o., která vznikla k 1.11.2010 fúzí společností ILBAU spol. s r.o. a Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov a je součástí koncernu STRABAG. Obě společnosti dlouhodobě působily na trhu betonářských výrobků České republiky.
Společnost FRISCHBETON s.r.o. v současné době provozuje rozsáhlou síť betonáren v Čechách a na Moravě a součástí mateřské společnosti jsou i betonárny působící na Slovensku.
Betonárny produkující širokou škálu betonových směsí patří mezi největší producenty tohoto sortimentu v rámci České i Slovenské republiky a jsou významnými subdodavateli firem působících ve stavebním průmyslu.

Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, příp. splňující také požadavky TKP SPK 18
 • cementobetonové kryty (materiály) dle ČSN 73 6123-1 a ČSN EN 13877-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 6 (na vybraných betonárnách)
 • nekonstrukční betony dle ČSN 73 6131, příp. splňující také požadavky TKP SPK 18 (na vybraných betonárnách)
 • cementové potěry (CP)
 • cementové lité potěry (CT) a anhydritové lité potěry (CA) dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační (polystyrenbeton, pěnobeton, pěno-polystyrenbeton)
 • směsi z kameniva stmelené cementem (SC, dříve označované jako S, KSC, VB) dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
 • mezerovité betony (MCB) dle ČSN 73 6124-2, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • těžké betony stínící záření (na vybraných betonárnách)
 • cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze
 • samozhutnitelné a snadnozhutnitelné betony (SCC, SDC, SHB) 
 • mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) a další nestmelené směsi dle ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) dle ČSN 73 6127-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5, atd.

Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikační orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby nekonstrukčních betonů podle požadavků ČSN 73 6131, nebo systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.

Certifikáty