FRISCHBETON s.r.o. - Mladá Boleslav

FRISCHBETON s.r.o. - Mladá Boleslav

Betonárna typ PEMAT 3000 objem 2 m³ , hodinový výkon 75 m³ čerstvého betonu, má celoroční, automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

FRISCHBETON s.r.o. - Mladá Boleslav
Východní průmyslová zóna, Plazy 109
293 01, Mladá Boleslav
IČO: 40743187

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna je provozovnou společnosti FRISCHBETON s.r.o., která vznikla k 1.11.2010 fúzí společností ILBAU spol. s r.o. a Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov a je součástí koncernu STRABAG. Obě společnosti dlouhodobě působily na trhu betonářských výrobků České republiky.
Společnost FRISCHBETON s.r.o. v současné době provozuje rozsáhlou síť betonáren v Čechách a na Moravě a součástí mateřské společnosti jsou i betonárny působící na Slovensku.
Betonárny produkující širokou škálu betonových směsí patří mezi největší producenty tohoto sortimentu v rámci České i Slovenské republiky a jsou významnými subdodavateli firem působících ve stavebním průmyslu.

Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, příp. splňující také požadavky TKP SPK 18
 • cementobetonové kryty (materiály) dle ČSN 73 6123-1 a ČSN EN 13877-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 6 (na vybraných betonárnách)
 • nekonstrukční betony dle ČSN 73 6131, příp. splňující také požadavky TKP SPK 18 (na vybraných betonárnách)
 • cementové potěry (CP)
 • cementové lité potěry (CT) a anhydritové lité potěry (CA) dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační (polystyrenbeton, pěnobeton, pěno-polystyrenbeton)
 • směsi z kameniva stmelené cementem (SC, dříve označované jako S, KSC, VB) dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
 • mezerovité betony (MCB) dle ČSN 73 6124-2, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • těžké betony stínící záření (na vybraných betonárnách)
 • cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze
 • samozhutnitelné a snadnozhutnitelné betony (SCC, SDC, SHB) 
 • mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) a další nestmelené směsi dle ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) dle ČSN 73 6127-1, příp. splňující také požadavky TKP SPK 5, atd.

Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikační orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby nekonstrukčních betonů podle požadavků ČSN 73 6131, nebo systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.

Certifikáty