EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Klecany

EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Klecany


Obalovna asfaltových směsí Klecany


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Klecany
U Obalovny 50
250 67, Klecany
IČO: 49790633

O nás

Společnost EUROVIA CS, a.s., dříve Stavby silnic a železnic, a.s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 14 dceřiných společností působících na území České a Slovenské republiky.

EUROVIA CS, a.s., nabízí své služby zákazníkům již více než 55 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 16 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.

Sortiment

  • Kompletní sortiment výroby teplých obalovaných směsí do podkladních, ložných a obrusných vrstev, včetně asfaltových směsí z modifikovaných asfaltů, které splňují požadavky ČSN 736121 a TP 147,TP 151 ,TP 259

 

Doprava a mechanizace

Obalovna AMMANN, hodinový štítkový výkon 240 t/hod .
míchačka 3t

Kvalita

Společnost EUROVIA Asfalt s.r.o., je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001.

Uvedené systémy jsou součástí integrovaného systému managementu, zahrnujícího všechny procesy a činnosti společnosti. Integrovaný systém managementu umožňuje efektivní řízení procesů a činností se zaměřením na trvalé dosahování vysoké kvality staveb a stavebních výrobků, na ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společnosti při minimalizaci dopadů stavebních a výrobních činností na životní prostředí a při zajištění bezpečného pracovního prostředí na všech pracovištích.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí obalovny
Kateřina Pfeferlová
731 601 764
jednatel společnosti
Ing. Martin Pekáček
255 707 850
Ředitel závodu
Ing. Antonín Hnízdo
255 707 860 , 602 153 567

Další adresy

Sídlo firmy:
EUROVIA Asfalt s.r.o.
Nedokončená 1332
198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: +420 255 707 861

Ředitel závodu:
Ing. Antonín Hnízdo
mobil : +420 602153 567
E-mail: antonin.hnizdo@vinci-construction.com​​​​​​​


Skupina