EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Dalovice

EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Dalovice


Obalovna asfaltových směsí Dalovice


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Dalovice
Botanická 239/4
362 63, Karlovy Vary - Dalovice
IČO: 49790633

O nás

Společnost EUROVIA CS, a.s., dříve Stavby silnic a železnic, a.s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 14 dceřiných společností působících na území České a Slovenské republiky.

EUROVIA CS, a.s., nabízí své služby zákazníkům již více než 55 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 16 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.

Sortiment

  • Kompletní sortiment výroby teplých obalovaných směsí do podkladních, ložných a obrusných vrstev, včetně asfaltových směsí z modifikovaných asfaltů, které splňují požadavky ČSN 736121 a TP 147,TP 151 ,TP 259

 

Doprava a mechanizace

   AMMANN UNIBATCH 210   hodinový výkon max 210 t/h

   Dávkování granulátorů a tekutých přísad.  Moderní dávkování RC materiálů bubnem RAH 50 až 50% RC dle vlhkosti

   Obalovna vlastní Protokol o schválení způsobilosti obalovny vydaný ŘSD ČR .

Kvalita

Společnost EUROVIA Asfalt s.r.o., je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001.

Uvedené systémy jsou součástí integrovaného systému managementu, zahrnujícího všechny procesy a činnosti společnosti. Integrovaný systém managementu umožňuje efektivní řízení procesů a činností se zaměřením na trvalé dosahování vysoké kvality staveb a stavebních výrobků, na ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společnosti při minimalizaci dopadů stavebních a výrobních činností na životní prostředí a při zajištění bezpečného pracovního prostředí na všech pracovištích.

Certifikáty

Na koho se obrátit


Další adresy

Sídlo:
EUROVIA Asfalt s.r.o.
Nedokončená 1332
198 00 Praha 9
   
Ředitel závodu:
Ing. Antonín Hnízdo
Tel.: +420 602 153 567
E-mail: antonin.hnizdo@vinci-construction.com


Skupina