Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice - obalovna Chabařovice

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice - obalovna Chabařovice


OBALOVNA MT - 160 TELTOMAT
Pokládka asfaltových povrchů a další aplikace asfaltových produktů je neoddělitelnou součásti většiny realizovaných stavebných projektů. Dodávky asfaltových materiálů zajišťuje středisko Chabařovice.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice - obalovna Chabařovice
Stavební dvůr MILADA
403 17, Chabařovice
IČO: 40233308

Kontakt

Telefon: 417 941 111
Fax: 417 533 255
E-mail: info@vhs.cz
Web: www.vhs.cz

O nás

Vodohospodářské stavby byly založeny v šedesátých letech. V roce 1993 se vlastníkem státního podniku stává SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, která převzala kompletní výrobní program. Společnost je připravena realizovat stavby na území celé ČR. Stálým nosným programem je výstavba inženýrských sítí, ekologických staveb a komunikací. Výrobní kapacity jsou rozmístěny v hlavním sídle v Teplicích a v divizích Ústí nad Labem, Žatec, Plzeň a Karlovy Vary. Dočasná střediska vznikají vždy v místě realizované stavby. Společnost je vybavena na technologie související s výstavbou uvedených druhů staveb a má dostatečnou kapacitu ve výkonných mechanizačních, dopravních a zdvihacích prostředcích vč. speciálních strojů (protlaky do prům. 2200 mm). Stavební práce se provádí dle ČSN EN ISO 9002. Součástí systému řízení jakosti je již řadu let značka CZECH MADE. V podniku úspěšně pracuje AKREDITOVANÁ LABORATOŘ. Vedení společnosti preferuje zkvalitnění tradičních a zavádění nových technologií, i odborný růst svých 350 zaměstnanců. Roční hodnota stavebních prací se v posledních letech pohybuje okolo 1 miliardy Kč.

Sortiment

  • obalované kamenivo OKH
  • asfaltové betony ABVH, ABS, ABJ
  • mastixové směsi AKMS, AKMJ
  • směsi s modofikovanými asfalty

 

- PRODEJ OBALOVANÝCH SMĚSÍ JEDNOTLIVÝM ZÁKAZNÍKŮM

- POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ FINIŠERY F 11 A F16  (min. šíře komunikace 280 cm)

Doprava a mechanizace

  • Finišer F11, F16
  • Válec VSH 102, HAMM
  • Malý válec DYNAPAC

Kvalita

Systém řízení výroby asfaltových směsí v obalovně Teltomat Chabařovice je certifikován dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. certifikačním orgánem Výzkumným ústavem pozemních staveb. Kvalita vyrobených asfaltových směsí je pak pravidelně kontrolována odebíráním vzorků a jejich rozborem.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí divize obalovaných směsí
Karel Hudec
725 944 809

Další adresy

Sídlo společnosti:
Křižíkova 2393
415 01 Teplice


Zařazení do kategorií