STATICS plus s.r.o.

STATICS plus s.r.o.


Opravy poruch na zdivu z cihelné, kamenné, smíšené či betonové konstrukce pomocí helikální výztuže „Brutt Saver“ a vhodného injektážního systému a pomocí předpínacích lan či táhel.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

STATICS plus s.r.o.
Datyňská 123/10
736 01, Havířov, Dolní Datyně
IČO: 04067703

Kontakt

Mobil: 608 854 283
E-mail: polasek@staticsplus.cz
Web: www.staticsplus.cz

Sociální sítě:  

O nás

Naše společnost byla založena po mnoha letech působení v oblastech sanací železobetonových konstrukcí a řešením statických poruch.

Pro realizaci máme připravený tým zkušených techniků a odborně zaškolených pracovníků.

Sortiment

Poruchy zdiva :

Máme připravený ucelený systém oprav poruch na zdivo z cihelné, kamenné, smíšené či betonové konstrukce pomocí helikální výztuže „Brutt Saver“ a vhodného injektážního systému a pomocí předpínacích lan či táhel.

Pomocí této technologie dokážeme nejen obnovit celistvost a pevnost původní konstrukce, ale i vytvořit nový věnec, či překlady nad výplněmi.

Použití :

Trhliny ve zdivu, chybějící věnce, překlady, kotvení různých konstrukcí, kotvení atik, kotvení sendvičových konstrukcí atp.

Oprava poruch podlah a stropů :

Pro řešení oprav a poruch stropů používáme aplikace helikálních výztuží „Brutt Saver“, a také injektážní systémy do konstrukce tak i pod konstrukci (zvýšení únosnosti podkladu). Dále provádíme zesílení konstrukce dodatečným vlepování výztuže, kde dokážeme použít těžkou výztuž (ocel, železobetonová vrstva), nebo lehkou výztuž (karbonové, skelné či aramidové lamely). Plošné zesílení konstrukcí pomocí uhlíkových, nebo aramidových rohoží.

Použití :

Trhliny podlahových konstrukcí, stropů, podlady průmyslových hal, sportovních hal, betonových cest a ploch.

Zesilování základů a stabilizace podloží :

Pro tyto aplikace nejčastěji používáme mikropiloty pro podepření základové konstrukce či opěrných zdí nebo vhodné injektáže podloží cementovou či polyuretanovou směsí, dále sanací samotné konstrukce s doplněním ocelové výztuže. Dodatečné vlepováním výztuže CFRP lamely, ocelové lamely.

Použití :

Podchycení základových patek, podchycení základů, doplnění základů, zesílení sloupů, průvlaků, opěrných zdí, betonových konstrukcí pod úrovní terénu (bazény, nádrže jímky)

Vypracování statického posudku :

Jednoduché aplikace řešíme pomocí vlastního návrhu. V případě náročnějších aplikací a poruch spolupracujeme se zkušenými statiky s autorizací v oblasti statiky a dynamiky staveb. Vypracování a návrh statického posudku je zpoplatněno, v případě realizace dle navrženého posudku naší společností je poskytnuta sleva z realizační ceny až do výše ceny statického posudku. Samotná technická prohlídka naším technikem je bezplatná do okruhu 100 km od našeho sídla.

Reference

Reference

Kvalita

Certifikáty

POZNÁMKA

Několik let spolupracujeme s našími partnery společnostmi viz Betonserver.cz :  RB sanace s.r.o.