Recyklační středisko Zájezd

Recyklační středisko Zájezd

Demolice, zemní práce, příjem stavebních odpadů, recyklace stavebního odpadu a prodej recyklovaného materiálů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Recyklační středisko Zájezd
Zájezd 1, dálnice D7, EXIT 9
273 42, Zájezd
IČO: 28938836

Otevírací doba

Po - Pá :   7:00 - 16:30

So :       po tel. dohodě

O nás

Působíme v oblasti demolic a zemních prací již od roku 1991 v rámci rozšiřování služeb pro své spokojené zákazníky je v provozu od roku 2009 i recyklační středisko, které dává možnost stavebním firmám z Prahy a Středočeského kraje ekologického likvidování stavebních odpadů z výkopů a demolic. O ekologické likvidaci dokládáme certifikát.

Dále nabízíme různé druhy recyklovaných materiálů jako vhodné náhrady za materiály přírodní.

Sortiment

Realizujeme tyto služby :

 • Ekologická likvidace betonových, železobetonových, asfaltových a suťových směsných odpadů
 • Prodej stavebních recyklátu - betonový, směsný suťový, asfaltový
 • Odvoz stavební suti a jeho následné uložení k recyklaci v pražském regionu
 • Demolice průmyslových areálů, betonových a železobetonových staveb i rodinných domů
 • Nadrcení vybourané suti čelisťovým drtičem a nakypování materiálů haldovacím dopravníkem až do 11m výšky

Zajišťujeme komplexní demoliční a bourací práce, demolice rodinných domů vč. hospodářských objektů, odvoz a likvidaci stavební suti na skládku vč. odvoz odpadu souvisejících s demolicí.

Přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky, beton, asfalt či zeminu k recyklaci. Prodáváme certifikované materiály (recykláty) vhodné na tvorbu provizorních cest, zásypy, zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní úpravy či jemně drcený asfalt. Nabízíme zemní, výkopové a stavební práce. Vlastníme čelisťové drtiče. Provádíme i mobilní drcení a třídění přímo na staveništi.

Máme vlastní mechanizaci, která je schopna Váš odpad naložit a přepravit na naší stanici.

Vykupované odpady :

Kód odpadu

Název odpadu

Třída odpadu

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

O

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

O

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507

O

Prodávané recykláty :

    * Recyklované produkty z cihelné suti

Recyklát 0/63 (jednomletka)

Recyklát 0/4, 0/8 (podsítní frakce)

Recyklát 4/32, 8/32, 8/50 (střední frakce)

Recyklát 32/64, 50/64 (nadsítní frakce)

    * Recyklované produkty z betonové suti :

Recyklát betonový 0/63 (jednomletka)

Recyklát betonový 0/4, 0/8 (podsítní frakce)

Recyklát betonový 4/32, 8/32, 8/50 (střední frakce)

Recyklát betonový 32/64, 50/64 (nadsítní frakce)

   * Recyklované produkty z živice

Recyklát živičný 0/63 (jednomletka)

Recyklát živičný 0/4, 0/8 (podsítní frakce)

Recyklát živičný 4/32, 8/32, 8/50 (střední frakce)

Recyklát živičný 32/64, 50/64 (nadsítní frakce)

    * Tříděná ornice a zemina

Zemina tříděná 0/8

Ornice tříděná 0/8

Jílovitá zemina (žlutka)

    * Šterkopísky

Štěrkopísek netříděný

Štěrkopísek tříděný 8/32

Štěrkopísek tříděný 32/63

Štěrkopísek tříděný zásypový 0/8

Doprava a mechanizace

Recyklační technika:

 • 2x drtič Sandvik QJ 341
 • třídič Sandvik QA 331
 • třídič McCloskey R105
 • dopravník 25m s násypkou Telestack LF 523
 • dopravník 24m  Telestack TL 424
 • dopravník 21m Telestack TL 421
 • třídicí lopata na rypadlo

Reference

Reference

Několik fotografií recyklačního střediska a naší techniky v akci.

Novinky :

Od února nabízíme slevy na uložení materiálů

1.2.2021

Od 1. února 2021 nabízíme slevy na uložení těchto materiálů: beton prostý do 50 x 50 za 40,- Kč/t, beton prostý neomezená velikost za 80,- Kč/t, železobeton do 50 x 50 za 80,- Kč/t, železobeton neomezená velikost 120,- Kč/t