PORR a.s. - Speciální zakládání staveb

PORR a.s. - Speciální zakládání staveb


Speciální zakládání staveb, kotevní práce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PORR a.s. - Speciální zakládání staveb
Jahodová 523/58
620 00, Brno - Brněnské Ivanovice
IČO: 43005560

Kontakt

Telefon: 267 226 951
Mobil: 602 536 312
E-mail: zakladani@porr.cz
Web: www.porr.cz

Sociální sítě:    

O nás

Využíváme znalostí, zkušeností a technického vybavení respektovaných značek v oboru zakládání staveb. Jsme přesvědčeni, že budeme i nadále spolehlivým a vyhledávaným partnerem.
Projektování, vývoj, realizace a využití / provoz staveb v oblasti pozemního stavitelství a průmyslové výstavby, stavba silnic, inženýrských staveb environmentálních stavebních opatření.

Sortiment

Prováděné práce :

 • Kotevní práce
 • Piloty
 • Trysková injektáž
 • Pažení stavebních jam
 • Mikropiloty
 • Beraněné piloty
 • Podzemní stěny
 • Tenké stěny
 • Hřebíkování/Stříkané betony
 • Statické zajišťování budov
 • Zajištění stability svahů
 • Návrhy technických řešení
 • Speciální práce

  V rámci speciálního zakládání staveb realizuje společnost kotevní práce. Díky technologickým možnostem užívaných vrtných souprav lze tyto prvky budovat prakticky v jakýchkoliv geologických podmínkách. Podle účelu se kotvy provádí v trvalém nebo dočasném provedení lanové, tyčové, popřípadě zavrtávané.
 Nejrozšířenější způsob hlubinného zakládání staveb představují v současné době piloty. Nabízíme pažené vrtané piloty, nepažené vrtané piloty, vrtané piloty CFA a drapákem hloubené piloty za současného dopažování hydraulickým stolem.
 Hojně využívanou metodou, především pro podchycování sousedních objektů při budování stavebních jam v městské zástavbě, je trysková injektáž. Metoda je šetrná k stávajícím objektům a jejím využitím se minimalizují rizika jejich poškození. Díky škále použitelných vrtných souprav od mini po ty největší, lze tyto práce provádět jak ve sklepech stávajících domů, tak i s použitím velkých souprav dosahovat hloubku vrtů do 30 m.
 Budování stavebních jam je v současnosti velice rozšířeným tématem při výstavbě moderních center. Pro budování svislých pažících konstrukcí jsou využívány a naší společností nabízeny technologie jako podzemní železobetonové stěny, záporové pažení, pilotové stěny, převrtávané pilotové stěny, stěny zhotovené ze sloupů tryskové injektáže a mikropilotové stěny. Pro zachycení vodorovných sil jsou tyto konstrukce doplněny podle požadavku statického návrhu kotvením v jedné či více úrovních.
 V těžko dostupných terénech a stísněných prostorách městské zástavby, popřípadě ve sklepích stávajících budov, jsou díky nízkým nákladům na prostor a zařízení staveniště nejvíce využívány mikropiloty. Obvykle jsou užívány při zakládání novostaveb, realizaci mikropilotových stěn, sanacích sesuvů, sanacích a zesilování mostních konstrukcí, zesilování základů v rámci rekonstrukce budov a budování ochranných deštníků při ražbě tunelů.
 Jako náhradu pilotového či mikropilotového založení lze použít beraněné piloty - HLV. Při budování hloubkových stavebních jam a ve specifických podmínkách i jako základové konstrukce nacházejí bohaté uplatnění železobetonové podzemní stěny. Na stavbách pro ochranu životního prostředí, pro zakonzervování stávajících skládek, úpravu proudění podzemních vod apod. jsou s úspěchem využívány těsnící stěny. Tenké těsnící stěny jsou efektivní technologií pro těsnění skládek, těsnění svahovaných stavebních jam anebo, a toto je v poslední době hojně využíváno, pro těsnění říčních hrází.


 Hřebíkování zemin je metoda vyztužení rostlé zeminy zavrtávanými nebo, do cementovou směsí vyplněných vrtů, vkládanými hřebíky. V kombinaci s vyztuženou vrstvou stříkaného betonu se používá pro sestupné budování zářezů, odkopů, stavebních jam.


 Injekční práce slouží ke zpevňování nebo utěsňování zemin, hornin a stavebních konstrukcí a jsou nedílnou součástí provádění kotev, mikropilot, hřebíků a dalších speciálních prací (např. těsnění vrtů). Pro injektáž převážně používáme stabilní cementové směsi.


 Při statickém zajišťování porušených budov anebo v rámci prováděných rekonstrukci se kombinují různé technologie speciálního zakládání staveb. Nabízíme též zajištění stability svahů. Díky dlouholetým zkušenostem z oblasti zakládání staveb a širokému spektru nabízených technologií jsme schopni našim partnerům nabídnout poradenství, návrhy technických řešení, optimalizaci stávajících návrhů i zpracovávání variantních návrhů a to ve všech stupních projektové dokumentace včetně realizační. Ve snaze uspokojit speciální požadavky našich zákazníků, jsme připraveni navrhovat a realizovat i nestandardní řešení založená na mnohaletých zkušenostech našich projektantů a techniků ze strojního oddělení a na špičkovém a rozsáhlém strojním a technologickém zázemí koncernu.

Reference

Projekty

Kvalita

Ve snaze uspokojit speciální požadavky našich zákazníků, jsme připraveni navrhovat a realizovat i nestandardní řešení založená na mnohaletých zkušenostech našich projektantů a techniků ze strojního oddělení a na špičkovém a rozsáhlém strojním a technologickém zázemí koncernu.

Jsme držiteli těchto certifikátů :

Certifikát EN ISO 9001:2008

Certifikát EN ISO 14001:2004

Certifikát BS OHSAS 18001:2007

Osvědčení č. TZÚS/2014/060-040411 HLV pilota k použití ve stavbách

Certifikátu systému řízení výroby č.238/C6/2014/149 na stavební výrobek :

Malty k injektáži - Injektážní směsi pro stabilizaci hornin a zemni.

Certifikáty

Společnost je členem Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb, nezávislého zájmového sdružení společností a firem, které jsou přímými dodavateli technologií speciálního zakládání staveb.

Asociace je od r. 2000 řádným členem EFFC (Evropská Federace Dodavatelů Speciálního Zakládání).

Na koho se obrátit

Ekonom
Ing. Jan Kvarda
+420 606 796 378
Vedoucí střediska
Ing. Michal Červenka
+420 724 044 415
Vedoucí pobočky, prokurista
Ing. Petr Zvěřina
+420 602 536 312

Další adresy

Sídlo společnosti PORR a.s. :

Dubečská 3238/36
100 00  Praha 10 - Strašnice


Inzeráty