KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

Demolice, zpracování a recyklace stavebních odpadů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
Brněnská 1372
686 03, Staré Město
IČO: 29290589

Kontakt

Telefon: 572 419 701
Mobil: 725 465 627
E-mail: info@kovosteel.cz
Web: www.kovosteel.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Otevírací doba KOVOSTEELu

O nás

Hlavní sídlo společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Jeho další 4 provozy pak můžete navštívit na území Jihomoravského kraje, a to v Hodoníně , Veselí nad Moravou , Strážnici a Uherském Brodě .

Sortiment

Jednou z mnoha činností společnosti KOVOSTEEL Recycling je recyklace a demolice. Ta se zabývá zpracováváním (tříděním, drcením) stavebních odpadů nejrůznějšího druhu a následným prodejem vzniklých stavebních recyklátů.

Zákazníkům nabízíme :

 • dvě mobilní drtící linky na zpracování stavebních odpadů
 • dvě třídící linky na sypké materiály (zemina, směsné sutě, kamenivo).

Dále disponujeme :

 • demoličním pásovým bagrem, jehož součástí jsou demoliční nůžky nebo hydraulické kladivo
 • kolovým bagrem s drapákem
 • hydraulickým kladivem a lopatou
 • manipulátorem L910
 • pěti čelními kolovými nakladači.

K recyklaci jsou přijímány stavební odpady nejrůznějšího charakteru: beton, cihly, keramika, asfalt bez dehtu, zemina a kameny a směsný stavební a demoliční odpad. Následným tříděním a drcením vzniká stavební recyklát, deklarována je pak hrubost frakce a čistota, tyto atributy ovlivňují možnosti jeho využití a cenu.

Společnost dále vykupuje a zpracovává :

- Kovový odpad

- Barevné kovy

- Nebezpečný odpad

- Ostatní odpad

Provozuje :

- Sberný dvůr

- Prodej hutního materiálu

Doprava a mechanizace

Zákazníkům poskytujeme službu dopravy odpadů či recyklátů :

 • Tatrou 815
 • cisternou CAS T815
 • kontejnerovou dopravou ( kontejnery o objemu 5, 7 a 9 m³)
 • tahačem Skania (podval a velkoobjemový návěs)

Kvalita

Skupinu REC Group s.r.o. nyní tvoří tyto společnosti (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. , STEELMET, s.r.o. , A-GLASS Recycling s.r.o. , RPG Recycling, s.r.o. , GELPO s.r.o. , ASSCO, s.r.o. , A-ORTO s.r.o. , DZO s.r.o. a  KOVOZOO Staré Město), které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady, tzn. jejich svoz, odstranění, recyklaci a zpracování, dále demolice, rekultivace, ekologické poradenství, vzdělávání a další služby. Společnosti skupiny REC Group s.r.o. najdete v kraji Zlínském, Jihomoravském a v Praze.