KARETA s.r.o. - recyklační dvůr Jeseník

KARETA s.r.o. - recyklační dvůr Jeseník


Recyklační dvůr.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KARETA s.r.o. - recyklační dvůr Jeseník
U Bělidla
790 01, Jeseník
IČO: 62360213

Sortiment

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou na recyklační dvůr přijímány k recyklaci následující materiály :

17 01 01 BETON
17 03 02 ASFALTOVÉ SMĚSI NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 03 01
17 05 01 ZEMINA A KAMENÍ NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 05 03

Dodavatel odpadu má povinnost předložit informace a doklady o kvalitě odpadu ZPO (základní popis odpadu).

Původce odpadu má rovněž povinnost specifikovat množství jednotlivých odpadů a tyto odpady zařadit podle druhů a kategorií.