HOCHTIEF CZ a.s.- Závod Planá (monolitické konstrukce)

HOCHTIEF CZ a.s.- Závod Planá (monolitické konstrukce)


Monolitické konstrukce


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HOCHTIEF CZ a.s.- Závod Planá (monolitické konstrukce)
Chýnovská 714
391 11, Planá nad Lužnicí
IČO: 46678468

Kontakt

Telefon: 381 497 111
E-mail: zavodsc@hochtief.cz
Web: www.hochtief.cz

Sociální sítě:      

O nás

Firma HOCHTIEF CZ navazuje na tradice a zkušenosti podniku Vodní stavby, zřízeného v roce 1951 se sídlem v Táboře a později v Sezimově Ústí.
Vývoj firmy je charakterizován růstem objemu prací, vznikem nových výrobních základen, rozšiřováním nabídky služeb a realizací celou řadou významných staveb v ČR i v zahraničí.
Firma HOCHTIEF CZ navazuje na nejlepší tradice českého stavebnictví, na domácím trhu, i v zahraničí. Jako své základní krédo přijala perspektivu, serióznost a jistotu pro svého zákazníka.
V roce 1992 vznikla samostatná akciová společnost pod jménem Vodní stavby Temelín a následně Vodní stavby Bohemia. V krátké době se dokázala zařadit mezi největší stavební firmy v České republice. K nejvýznamnějším mezníkům patří rok 1999, ve kterém došlo ke změně sídla ze Sezimova Ústí do Prahy, společnost získala Cenu České republiky za jakost a v jeho závěru se majoritním akcionářem VSB a.s. stal nadnárodní stavební koncern HOCHTIEF.
Tím byl v naší společnosti zahájen integrační proces, jehož cílem je vybudovat z VSB a.s. silnou a efektivní stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s., připravenou na podnikání v prostředí Evropské unie, která bude plnohodnotným členem skupiny HOCHTIEF s možností využívat jejího světového know how ve prospěch našich zákazníků.
Rok 2001 přinesl v první řadě završení integračního procesu s vyhlášením nové vize a řídicích principů společnosti. HOCHTIEF VSB a.s. působila vždy jako jedna firma s přehlednou organizační strukturou a s optimalizovanými režijními náklady.
Od 1.12.2006 změněn název na dnešní HOCHTIEF CZ a.s.

Součástí Firmy HOCHTIEF CZ a.s. je Závod Planá, který provádí :

 • výrobu a montáž prefabrikovaných konstrukcí,
 • výrobu a montáž ocelových konstrukcí a opláštění (např.PUR panely),
 • výrobu a montáž tesřských a truhlářských výrobků,
 • monolitické konstrukce ,
 • dodávky betonářské výztuže,
 • sanace betonových konstrukcí,
 • výrobu a čerpání betonové směsi.

Sortiment

Provádíme monolitické konstrukce 

 1. Pozemní stavby
  • skelety bytových a administrativních budov
  • zdravotnická zařízení
  • výzkumné ústavy a školy
  • bankovní domy
  • garáže
  • průmyslové objekty
  • zemědělské stavby 
 2. Dopravní stavby
  • mosty
  • tunely
  • stavby pro údržbu silnic
 3. Vodohospodářské stavby
  • Čistírny odpadních vod
  • Úpravny vody
  • Jezy a přehrady
  • Zdymadla a přístavy
  • Malé vodní elektrárny

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí výroby
Ing. Martin Hák
724 262 076
Technolog-přípravář
Josef Slunečko
724 391 936
Ředitel závodu
Ing. Roman Hirsch
602 424 480

Další adresy

Sídlo společnosti:
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
   
Závod Planá:
HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy
Chýnovská 714
391 11 Planá nad Lužnicí
  
Telefon: +420 381 497 111

Email: zavodsc@hochtief.cz


Skupina