DUFONEV R.C., a.s. - deponie

DUFONEV R.C., a.s. - deponie

Výroba kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních činností, včetně likvidace vzniklých odpadů.

Recyklace stavebních odpadů, betonů, železobetonů, živičných směsí a kameniva.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DUFONEV R.C., a.s. - deponie
Vinohradská 90
618 00, Brno - Černovice
IČO: 25538748

Kontakt

Telefon: +420 775 887 390 (deponie)
Mobil: +420 775 887 391 (sídlo firmy)
E-mail: dufonev@dufonev.cz
Web: www.dufonev.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

1.1. – 28.2.
Po - Pá   6:30 – 15:30
So            Volat předem : 775 887 390
 
1.3. – 30.10.
Po - Pá   6:30 – 17:00
So            7:00 – 12:00
  
1.11. – 31.12.
Po - Pá   6:30 – 15:30
So            Volat předem : 775 887 390

O nás

DUFONEV R.C., a.s. se od roku 1998 ve své podnikatelské činnosti zabývá nakládáním s odpady včetně nebezpečných, recyklací stavebních materiálů a kameniva, rekultivaci a revitalizací skládek a vytěžených prostorů. Rovněž se zabýváme úpravou a zušlechťováním nerostných surovin hornickým způsobem.
Dále zabezpečuje provoz deponie k recyklaci stavebních materiálů v Černovicích.

Sortiment

 • Asfaltový recyklát
 • Betonový recyklát
 • Směsný recyklát
 • Cihelný recyklát
 • Zásypový materiál
 • R-materiál
 • Písek katrovaný
 • Přírodní kamenivo drcené, těžené
 • Tříděná zemina


Recyklační deponie Brno - Černovice přijímá následující druhy odpadů (některé pouze na dotaz, více info viz. ceník nebo u vedoucího deponie Černovice):

170101   Beton
170102   Cihly
170103   Tašky a keramické výrobky
170107   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170302   Asfaltové směsi
170508   Štěrk ze železničního svršku
170802   Stavební materiály na bázi sádry
170904   Směsné stavební a demoliční odpady
100115   Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu [spalovací zařízení]
100906   Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání
100908   Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání]
101311   Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
101206   Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv]
101208   Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
170506   Vytěžená hlušina
190805   Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190902   Kaly z čiření vody
170504   Zemina a kamení
200202  Zemina a kameny (ze zahrad, parků)

Ceník

Nabídka certifikovaného stavebního materiálu (sekce Články, inzerce)

Doprava a mechanizace

Silniční motorová doprava :

 • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3 tuny včetně
 • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3 tuny


Pro recyklaci používáme technologii rakouské firmy SBM, irské firmy Finlay, Powerscreen a Extec. Jedná se o špičkové stroje, které se využívají zejména na železničních koridorech a v dobývacích prostorech v České a Slovenské republice.

Reference

Reference

Společnost DUFONEV R.C. a.s. se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem využití recyklátů ve stavebních výrobcích. V poslední době byly dokončeny výzkumné projekty kolaborativního výzkumu s výzkumnými organizacemi a dalšími podniky.

Kvalita

  Ve své činnosti důsledně uplatňujeme zásady udržitelného rozvoje tzn. rovnováhu mezi hospodářskou činností a rozvojem při šetrném přístupu k životnímu prostředí. V praxi to znamená, že zohledňujeme nejen ekonomické výsledky a výbornou kvalitu prováděných prací, ale i pozitivní vztah k životnímu prostředí a bezpečné práci.
  Chceme být do roku 2015 stabilní, ekonomicky vyváženou firmou. Konkurenceschopnou společnosti a důvěryhodným, spolehlivým partnerem na obchodním trhu.

  Svou činnost  zabezpečujeme odborně i technicky vybavenými pracovníky. Trvale investujeme do lidských zdrojů, zvyšováním kvalifikace a získáváním odborných zkušeností.
  V oblasti investic se zaměřujeme na vybavení moderních mechanizací a navyšování kapacit a kvality práce.

  V posledních letech rozšiřujeme své podnikatelské aktivity rovněž na Slovensko, kde jsme se za 3 roky stali významným dodavatelským výrobcem drceného kameniva

Certifikáty

POZNÁMKA

V průběhu roku 2002 obdržela společnost DUFONEV R.C., a.s. postupně povolení k provozování zařízení podle zákona o Ochraně ovzduší č. 185/2001 Sb. ve všech krajích a splnila tak veškeré legislativní podmínky pro svoji činnost.

Společnost rovněž splňuje veškeré podmínky k provozování recyklačního zařízení ve všech krajích Slovenské republiky.