DOMI DOTO, s.r.o.

DOMI DOTO, s.r.o.


Služby v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství včetně zajištění řešení problematiky odpadového hospodářství při stavební činnosti.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DOMI DOTO, s.r.o.
Bratří Štefanů 499/79
500 03, Hradec Králové
IČO: 17876737

Kontakt

Mobil: +420 604 819 531
E-mail: info@domidoto.cz
Web: www.domidoto.cz

O nás

Naše společnost se aktivně pohybuje na trhu od roku 2012, zpočátku jako sdružení fyzických osob, kdy v roce 2023 došlo k transformaci v právní subjekt. Za tuto dobu jsme již zrealizovali desítky projektů v uvedených oblastech nabízených služeb. Společnost své projekty realizuje v rámci území celé republiky s důrazem na kvalitu provedených prací, hlavním naším cílem je kvalitně odvedená práce a spokojený objednatel. Z tohoto důvodu naše společnost zaměstnává kvalifikované a zkušené pracovníky, v případě speciálních profesí využíváme prověřených a kvalitních externích spolupracovníků. Našimi zákazníky jsou tuzemské i nadnárodní společnosti, soukromí investoři, obecní či městské úřady nebo developerské subjekty.

Sortiment

Odpadové hospodářství:
Máme dlouholeté zkušenosti s řešením odpadového hospodářství ve stavebnictví. Váš odpad primárně zrecyklujeme, případně zlikvidujeme odborně a ekologicky. Zajišťujeme také kompletní demoliční činnost a realizaci terénních úprav.

Odpady a recyklace
Zajistíme pro Vás profesionální servis v oblasti stavebních odpadů, ať už jste stavební firma nebo soukromý podnikatel.

 • Recyklujeme suť, zeminy a kamenivo.
 • Zajišťujeme recyklace výkonným mobilním drtícím a třídícím zařízením.
 • Zajistíme také zapůjčení velkoobjemových zařízení.
 • Samozřejmostí je poskytnutí odborného poradenství v problematice stavebních odpadů a nakládání s nimi.

Demolice objektů a budov
Provádíme demolice objektů rodinných a panelových domů, firemních areálů a stávajících pozemních komunikací, a to zejména ve východních a středních Čechách.

 • Provádíme ruční bourací práce a strojní demolice.
 • Bouráme objekty zděné, dřevěné i železobetonové.
 • Nebráníme se ani demolici v náročných podmínkách.
 • Samozřejmostí je odvoz demoličního materiálu a likvidace odpadů.

Terénní úpravy
Realizujeme záměry terénních úprav v souběhu s problematikou recyklace odpadů převážně zemin a kamení, nebo z důvodu nutnosti úpravy terénu při výstavbě jiného záměru.

 • Zajišťujeme komplexní řešení terénních úprav od počáteční studie po vydání souhlasu s dokončením stavby.
 • Realizujeme samotné zemní a výkopové práce včetně případné recyklace mobilní třídící linkou.
 • Garantujeme odvoz a likvidaci přebytečného materiálu v souladu s platnou legislativou.

Stavitelství:
Poskytujeme komplexní stavební servis, v rámci kterého se soustředíme na výstavbu dopravní a technické infrastruktury.

Dopravní stavitelství
Specializujeme se na dopravní stavby v zastavěném území měst a obcí, rekonstrukci stávajících ulic nebo výstavbu nových komunikací.

 • Výstavbu komunikací realizujeme pro pěší i pro motorová vozidla.
 • Povrch komunikací a zpevněných ploch provádíme zejména ze živice či zámkové dlažby.
 • Jako součást rekonstrukce komunikací realizujeme i jejich odvodnění.
 • Během rekonstrukcí komunikací pro pěší provádíme i opravy či výstavby přilehlých oplocení.

Inženýrské stavby
Provádíme novostavby a rekonstrukce inženýrských staveb, převážně staveb inženýrských sítí vodovodů, kanalizací a veřejného osvětlení.

 • Výstavbu vodovodů realizujeme pro pitnou, užitkovou i požární vodu.
 • Spojování vodovodního potrubí různých materiálů je prováděno zkušeným týmem pracovníků a moderními technologiemi.
 • Realizujeme výstavbu kanalizací gravitačních, tlakových i podtlakových.
 • Kanalizace realizujeme včetně přidružených objektů (vyústní objekty, odlehčovací komory, usazovací nádrže apod.).
 • Veřejné osvětlení realizujeme nejčastěji jako součást rekonstrukcí komunikací pro pěší či výstavby kompletního zasíťování stavebních pozemků.

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti
Michal Dorazil
604 819 531

Další adresy

Sídlo společnosti:
Akademika Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové


Zařazení do kategorií