Cement Hranice, akciová společnost - výroba

Cement Hranice, akciová společnost - výroba

Výroba cementů, suchých omítkových a maltových směsí. 


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Cement Hranice, akciová společnost - výroba
Bělotínská cesta 288
753 01, Hranice I - Město
IČO: 15504077

Kontakt

Telefon: 581 829 415
E-mail: cement@cement.cz
Web: www.cement.cz

O nás

Značka firmy je mezi odbornou veřejností známa především kvalitními cementy .
Uspokojování tuzemských i zahraničních zákazníků vysokou jakostí vyráběného sortimentu patří k prvořadým a dlouhodobým záměrům firmy.

Sortiment

Druhy cementů :

 • Volně ložené cementy
  • Portlandské cementy CEM I 52,5 R, CEM I 42,5 R a CEM I 42,5 R (na)
  • Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 42,5 R a CEM II B-M (S-LL) 42,5 N
  • Vysokopecní cement CEM III/A 42,5 N
  • Silniční portlandský cement CEM I 42,5 R (sc)
    
 • Balené cementy
 • TOPCEMENT (CEM I 52,5 R)
 • SUPERCEMENT (CEM I 42,5 R)
 • UNICEMENT (CEM II/B-LL 32,5 R)

Další výrobky :

 • Unimalt 14 je cement pro zdění MC 12,5, vyrobený semletím křemičitanového slínku s dalšími přísadami, které upravují provzdušnění a schopnost zadržet vodu. Je určen k výrobě malty pro zdění a omítání.
 • Unimalt ZMR 11 - zdicí cementová maltová směs, která je určena pro zdění zdiva z cihlových tvárnic, keramických, pórobetonových a betonových bloků, vápenopískových cihel a dalších druhů stavebních materiálů. Maltu lze použít na vnitřní i vnější nosné i nenosné zdivo. Malta je díky nízkému obsahu chloridů vhodná i pro armované zdivo. Není vhodná pro zdění skleněných bloků.
 • Unimalt OJR 12 je vápenocementová suchá maltová směs pro vnitřní i vnější jádrové omítky pro ruční zpracování. Na tuto omítku lze nanášet kromě štukových i šlechtěné a syntetické omítky. Maltová směs OJR 12 je vhodná i jako podklad pro keramické obklady. Není vhodná pro použití na vlhké (špatně zaizolované) zdivo, kde je nutno použít sanační omítky a případně jiná řešení.
 • Unimalt OSR 15 - maltové směsi OSR jsou vhodné pro zhotovení štukových omítek. OSR 15 je ruční štuková omítka pro vnitřní i vnější použití. Skládá se z cementu, vápenného hydrátu, kameniva a dalších přísad, které zlepšují užitné vlastnosti.
 • Unimalt BP 16 - směs kameniva se zrnitostí 0-4 mm, cementu a dalších přísad, která je vhodná k provedení cementové mazaniny v tloušťce od 10 do 50 mm. Unimalt BP 16 je vhodný pro zhotovení vnitřních sdružených a plovoucích pochůzných potěrů. Používá se jako podkladní vrstva pod finální povrch podlahy nebo jako konečná úprava povrchů podlah. Unimalt BP 16 je možné použít pro zdění tam, kde se vyžaduje vyšší pevnost zdící malty.
 • Unimalt SPS 56 - samonivelační podlahová stěrka, která je vhodná k provedení vyrovnávací podkladové vrstvy pod podlahové krytiny (PVC, koberce, plovoucí podlahy, dlažby apod.) a také jako finální vrstva (sklepy, sklady, garáže apod.) Na tuto stěrku lze aplikovat barvy na beton, různé ochranné nátěry (proti vlhkosti, různým chemikáliím apod.). Stěrka se nanáší na běžné stavební podklady, jako jsou cementové potěry, betonové, keramické a slinuté dlažby. Materiál je vhodný i pro podlahové vytápění.
 • Unimalt SB 26 - suchý beton, který je směsí kameniva, cementu a dalších přísad. Po smíchání s vodou se výrobek používá pro drobné betonářské práce na stavbách. Vhodný je pro zhotovování nosných a nenosných konstrukcí, kde dostačuje min. krychelná pevnost 30 MPa a kde se nevyskytuje chemicky agresivní prostředí a koroze, způsobená chloridy.
 • Unilep S 19 - standardní lepicí cementový tmel vhodný pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru s nasákavostí nad 3%. Tmel je vhodný k aplikaci na vápenocementové i cementové omítky, na pórobeton, beton apod. Tmel není vhodný do prostor s trvalou vlhkostí a tepelným namáháním nad 35°C (např. bazény, sauny i vytápěné podlahy aj.).
 • Unilep S 29 - standardní lepicí cementový tmel vhodný pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru s nasákavostí nad 3%. Tmel je vhodný k aplikaci na vápenocementové i cementové omítky, na pórobeton, beton apod. Unilep S29 C1TE je díky mrazuvzdornosti možné použít také v exteriéru.
 • Unilep S 39 - suchá cementová lepící maltová směs určená pro tenkovrstvé zdění z pórobetonových bloků. Tento tmel je vhodný jak pro nosné, tak pro nenosné zdivo z pórobetonu. Lepící tmel se skládá z cementu, kameniva, vápence, přísad a příměsí, které zlepšují jeho užitné a zpracovatelské vlastnosti.
 • Unilep S 59 - suchá lepicí maltová směs typu C2 TE v souladu s normou ČSN EN 12004. Toto flexibilní lepidlo je určeno pro lepení keramických obkladů a dlažeb do extrémně náročného prostředí jako jsou venkovní bazény, sauny, vytápěné podlahy atd.
 • Unilep S 69 - cementová suchá lepící a stěrková maltová směs na zateplovací systém. Unilep S 69 je maltová směs pro lepení a stěrkování fasádních minerálních izolačních desek, stabilizovaného a expandovaného polystyrénu, dřevotřísek nebo desek CETRIS. Maltová směs je vhodná pro použití k izolaci v exteriéru i interiéru.

Reference

Kvalita

Kvalita

Příspěvkem ke zlepšení služeb zákazníkům je také moderní betonářská laboratoř, která je certifikovaným pracovištěm.

Cement Hranice, akciová společnost je držitelem Certifikátu Integrovaného systému managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Public Relations
Michaela Škrobánková
581 829 415, 733 137 754

Další adresy

Betonářská laboratoř :

- začleněna do útvaru ředitle závodu Cementu Hranice, akciová společnost a je umístěna v budově řídícího střediska.

Personální obsazení tvoří :

Vedoucí :
Jiří Janota - Jiri.Janota@cement.cz

Technik kvality :
Dalibor Vývoda - dalibor.vyvoda@cement.cz
 


Zařazení do kategorií