BETONIKA spol. s r.o. - provozovna Lobodice

BETONIKA spol. s r.o. - provozovna Lobodice


Betonové výrobky pro dopravní a kanalizační sítě. Šachty, vpusti a štěrbinové žlaby, dílce pro komunikace a terénní úpravy.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

BETONIKA spol. s r.o. - provozovna Lobodice
Lobodice 221
751 01, Tovačov
IČO: 00561681

Kontakt

Telefon: 581 706 411
Mobil: 777 221 479
Fax: 581 706 439
E-mail: lobodice@betonika.cz
Web: www.betonika.cz

Sociální sítě:  

O nás

Nosnou částí výrobního programu závodu BETONIKA spol. s .r.o. Lobodice je produkce trubního a šachtového programu pro kanalizační a dopravní sítě. Výrobou betonových a železobetonových trub navazuje firma na tradiční používání betonových materiálů v kanalizacích pro jejich dlouhou životnost, výborné statické vlastnosti, minimální zátěž pro životní prostředí a snadnou recyklovatelnost.

Sortiment

Kvalita

BETONIKA spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Má zaveden a udržován evironmentální systém dle ČSN EN ISO 14001.

Výrobky jsou posuzovány podle zákona 22/1997 Sb., v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE.

Certifikáty

Technická příručka (formát pdf / zip, velikost 3,5 MB)

Katalogové listy uložení :
betonové a železobetonové trouby (formát pdf / zip, velikost 3,0 MB)
malé štěrbinové žlaby (formát pdf / zip, velikost 5,0 MB)
velké štěrbinové žlaby (formát pdf / zip, velikost 3,6 MB)

Program pro výpočet šachet
Technické podmínky montáže :
Montáž uliční vpusti TP BTK 15-13
Montáž štěrbinové žlaby velké TP BTK 13-13
Montáž štěrbinové žlaby malé TP BTK 12-13
Montáž šachtové dílce TP BTK 19-13
Montáž příkopové dílce TP BTK 14-13
Montáž obrubníky TP 9-13

Projekční podklady ve formátu dwg :

BEDNICÍ TVÁRNICE
bednicí tvárnice (formát dwg, velikost 297 kB)

DÍLCE PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY
čela propustků (formát dwg, velikost 232 kB)
obrubníky (formát dwg, velikost 253 kB)
příkopové dílce (formát dwg, velikost 236 kB)
výtoková čela (formát dwg, velikost 276 kB)
zatravňovací dílce (formát dwg, velikost 260 kB)
DVORNÍ VPUSTI
dvorní vpusti (formát dwg, velikost 471 kB)
KANALIZACE
konusy (formát dwg, velikost 340 kB)
přechodové desky (formát dwg, velikost 340 kB)
skruže (formát dwg, velikost 407 kB)
šachtová dna (formát dwg, velikost 374 kB)
vyrovnávací prstence (formát dwg, velikost 320 kB)
zákrytové desky (formát dwg, velikost 321 kB)
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY
malé žlaby (formát dwg, velikost 382 kB)
velké žlaby (formát dwg, velikost 480 kB)
TROUBY
trouby DN150-300 (formát dwg, velikost 217 kB)
trouby DN300-600 (formát dwg, velikost 264 kB)
ULIČNÍ VPUSTI
uliční vpusti (formát dwg, velikost 530 kB)