ARMOSPOL CZ s.r.o.

ARMOSPOL CZ s.r.o.


Dodávky a montáž betonářských výztuží pro monolitické betonové konstrukce a dodávky doplňkových prvků pro monolitické betonové konstrukce .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ARMOSPOL CZ s.r.o.
Myslínova 1377/75
612 00, Brno - Královo Pole
IČO: 26903431

Kontakt

Telefon: 541 247 410
Mobil: 724 285 428
Fax: 541 213 541
E-mail: firma@armospol.cz
Web: www.armospol.cz

O nás

Dynamický rozvoj společnosti se začíná tradovat od r. 1995, kdy společnost dosáhla téměř dvojnásobného obratu proti předešlému roku a stabilizovala kádr v počtu 12 zaměstnanců. V této době se společnost začíná orientovat už i na kompletní dodávku a montáž betonářských výztuží na mnoha brněnských i mimobrněnských zakázkách.

Tento krok si vynutil potřebu navázání trvalé spolupráce s firmami, dodávajícími veškerý doplňkový sortiment pro monolitické betonové konstrukce. Největší z těchto našich dodavatelských firem jsou firmy Dis-Tech s.r.o, Želex s.r.o, Schöck a Halfen-Deha.

Sortiment

 1. Dodávka a montáž betonářských výztuží pro monolitické betonové konstrukce

 2. Dodávka doplňkových prvků pro monolitické betonové konstrukce

 • distanční prvky z plastů a oceli
 • distanční prvky z vláknobetonu
 • distanční prvky pro bednění
 • pracovní spáry
  • ztracené bednění
  • těsnění
  • tkanina na bednění
  • prvky pro napojení výztuží pomocí zpětných ohybů
   • jednořadový zpětný ohyb k napojení stěn nebo stropu na stěny
   • dvouřadový zpětný ohyb k napojení stěn nebo stropu na stěny

Dodávka prvků pro přerušení tepelných mostů u  monolitických betonových konstrukcí (Schöck, Halfen) :
Řešení tepelných mostů
     Patří už dávno ke standartu mnoha stavebních projektů. Nabízí komplexní řešení po technické, finanční a estetické stránce pro konzolovité stavební prvky. Je zde výrazně snížené riziko vzniku škod na stavbách a zamezeno vzniku plísní. Další předností je umožnění náročných architektonických řešení stavebních detailů v jakýchkoliv alternativách.

Přednosti :

 • ideální přerušení tepelných mostů
 • ideální tepelná izolace
 • zaručená statická únosnost
 • prvky pro všechny konstrukční detaily
 • vysoká požární odolnost

Dodávka smykových výztuží na propíchnutí
Zabudované smykové trny zajišťují optimálnější přenos sil oproti tradičním řešením.

Přednost :

 • úsporné bednění a cena výztuže
 • optimální využití prostoru
 • volná dispozice objektů
 • redukovaná výška podlaží

Izolace proti kročejovému hluku :
     Dobré zvukové odizolování patří dnes k náročným technickým kvalitám objektu.

Používá se pro dodatečné zvukové odizolování u stávajících schodišť v novostavbách i při rekonstrukcích. Provede se přerušení zvukové vazby mezi schodištěm a dalšími konstrukcemi v kombinaci s plovoucí podlahou na podestách.

 • prvotřídní zvuková izolace
 • vysoká míra stupně kročejové neprůzvučnosti
 • optimální připojení k dalším stavebním prvkům
 • použití pro prefabrikované i monolitické schodiště

    3.   Systém pro dilatační spáry :

 • smykové trny

Doprava a mechanizace

Strojní vybavení naší armovny je kompletně od německé fy PEDAX. Jde o 2 ks strojních nůžek AL 300, dále nůžky Simplex 45 H a 4 ks poloautomatických ohýbaček PEDAX, umožňující ohyb betonářské oceli až do profilu 40 mm.

K výrobě třmínků a složitějších ohýbaných prvků ve velkých sériích používáme třmínkovačku Steelmaster 16 XVX, která zpracovává ocel ze svitku do pr.16 mm.

Reference

Seznam referenčních staveb - klikněte zde

Kvalita

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel společnosti
Ing. Radek Cupák
602 507 647
Dispečink
sl. Renata Svačinová
724 285 428

Další adresy

Nová korespondenční adresa :
ARMOSPOL CZ s.r.o.
Myslínova 21 DS M/2
612 00 Brno

Sídlo společnosti :
Mlýnská 326/13
602 00 Brno


Zařazení do kategorií