ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh

ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh

Uherský Ostroh je druhým závodem s výrobní technologií pro výrobu železničních pražců. Kromě základního typu B91S, který je určen pro výstavbu koridorů, se v tomto závodě vyrábí i typ B03 pro mimokoridorové tratě, v dalších úpravách též pro městské tramvajové tratě. V roce 2015 zde byla vybudována nová linka na výrobu železničních pražců B 91T a BC 12, určených pro vysokorychlostní tratě. Železniční program je v tomto závodě doplněn také výrobou dvoublokových pražců pro pevnou jízdní dráhu Rheda 2000 a panelů pro pevnou jízdní dráhu PORR. Dále se zde vyrábí odvodňovací žlaby, prvky pro opěrné a zárubní zdi, silniční panely, zádlažbové panely, betonová svodidla a další prefabrikáty dle poptávek na trhu. Také tento závod vyrábí lodžiové prefabrikáty a ve značné míře i protihlukové stěny.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh
Veselská 911
687 24, Uherský Ostroh
IČO: 06298362

Kontakt

Telefon: 572 430 660
Fax: 572 430 670
E-mail: info@uo.zpsv.cz
Web: www.zpsv.cz

O nás

ŽPSV s.r.o. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností též na Slovensku a v Bulharsku. Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením na dopravní (železniční i silniční) stavby, významná část produkce je ale směřována též do pozemních staveb, inženýrských staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. Postupem let se značně rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb.

Sortiment

 • Pražce B 91S/1, B 91T, BC 12, B 03
 • Prefabrikáty pro železniční značkování - nástupištní bloky L 130, H 130
 • Zábradlí a svodidla  - prvky vodících stěn a bet. svodidla
 • Příkopové a meliorační tvárnice - přík. žlaby U, J a řady UC
 • Ostatní doplňkové prefabrikáty - balkóny a lodžie
 • Silniční panely
 • Prefabrikáty pro terénní úpravy - krabicové díly opěrných a prvků zárubních zdí, prvky římsových zídek
 • Ostatní prefabrikáty pro inženýrské stavby - tramvajové panely DZP
 • Transportbeton

Katalog betonových výrobků

Reference

 • I. - IV. železniční koridor
 • Praha - ul. Černokostelecká, ul. Sokolovská, ul. Českomoravská, Hlubočepy-Barrandov, Senovážné náměstí - pražce TB - 93
 • Olomouc - pražce TB - 92
 • Ostrava - pražce SB 6 DP
 • Spolchemie - Ústí nad Labem - opěrné zdi
 • Černovické terasy II. - Brno - silniční panely
 • Veselí n. Moravou, Prostějov, Otrokovice, Kroměříž - balkónové lodžie
 • ul. Křenová - Brno - segmenty štol
 • Hypernova Znojmo, Hodonín - sloupy skeletů
 • Výstavba kolejí Brno, Kralovo pole - průvlaky

viz odkaz

Kvalita

Certifikáty

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel závodu
Radim Votava
572 430 650

Ceník

Ceník betonových výrobků

Další adresy

Ředitelství ŽPSV s.r.o. Uherský Ostroh je na ulici Třebízského 207 , 687 24 Uherský Ostroh
  
Generální ředitel, jednatel:
Ing. Tomáš Opletal, MBA
tel.: 572 419 379 , 602 337 510


Pobočky