ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh

ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh

Uherský Ostroh je druhým závodem s výrobní technologií pro výrobu železničních pražců. Kromě základního typu B91S, který je určen pro výstavbu koridorů, se v tomto závodě vyrábí i typ B03 pro mimokoridorové tratě, v dalších úpravách též pro městské tramvajové tratě. V roce 2015 zde byla vybudována nová linka na výrobu železničních pražců B 91T a BC 12, určených pro vysokorychlostní tratě. Železniční program je v tomto závodě doplněn také výrobou dvoublokových pražců pro pevnou jízdní dráhu Rheda 2000 a panelů pro pevnou jízdní dráhu PORR. Dále se zde vyrábí odvodňovací žlaby, prvky pro opěrné a zárubní zdi, silniční panely, zádlažbové panely, betonová svodidla a další prefabrikáty dle poptávek na trhu. Také tento závod vyrábí lodžiové prefabrikáty a ve značné míře i protihlukové stěny.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh
Veselská 911
687 24, Uherský Ostroh
IČO: 06298362

Kontakt

Telefon: 572 430 660
Fax: 572 430 670
E-mail: info@uo.zpsv.cz
Web: www.zpsv.cz

O nás

ŽPSV s.r.o. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností též na Slovensku a v Bulharsku. Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením na dopravní (železniční i silniční) stavby, významná část produkce je ale směřována též do pozemních staveb, inženýrských staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. Postupem let se značně rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb.

Sortiment

 • Pražce B 91S/1, B 91T, BC 12, B 03
 • Prefabrikáty pro železniční značkování - nástupištní bloky L 130, H 130
 • Zábradlí a svodidla  - prvky vodících stěn a bet. svodidla
 • Příkopové a meliorační tvárnice - přík. žlaby U, J a řady UC
 • Ostatní doplňkové prefabrikáty - balkóny a lodžie
 • Silniční panely
 • Prefabrikáty pro terénní úpravy - krabicové díly opěrných a prvků zárubních zdí, prvky římsových zídek
 • Ostatní prefabrikáty pro inženýrské stavby - tramvajové panely DZP
 • Transportbeton

Katalog betonových výrobků

Reference

 • I. - IV. železniční koridor
 • Praha - ul. Černokostelecká, ul. Sokolovská, ul. Českomoravská, Hlubočepy-Barrandov, Senovážné náměstí - pražce TB - 93
 • Olomouc - pražce TB - 92
 • Ostrava - pražce SB 6 DP
 • Spolchemie - Ústí nad Labem - opěrné zdi
 • Černovické terasy II. - Brno - silniční panely
 • Veselí n. Moravou, Prostějov, Otrokovice, Kroměříž - balkónové lodžie
 • ul. Křenová - Brno - segmenty štol
 • Hypernova Znojmo, Hodonín - sloupy skeletů
 • Výstavba kolejí Brno, Kralovo pole - průvlaky

viz odkaz

Kvalita

Certifikáty

Certifikáty