ŽPSV s.r.o., závod Litice

ŽPSV s.r.o., závod Litice

Tento závod nebyl součástí původní struktury ŽPSV a byl dokoupen teprve v roce 2001. Hlavní částí tohoto závodu je ale vlastní „prefa“. Tento závod má dlouhou tradici výroby předpínaného betonu, jehož byl docela průkopníkem v rámci celé České republiky. Pokud se týká výrobního programu, je tento opět orientován na zakázkovou výrobu (hlavně skeletové konstrukce), výrazný doplněk ovšem tvoří právě předpínané konstrukce (předem i dodatečně), které nacházejí aplikaci u mostních konstrukcí a velkorozponových vazníků. Jelikož společnost ŽPSV nejen vyrábí, ale i montuje výše uvedené konstrukce (skelety, mosty, protihlukové stěny), má za tímto účelem zřízenu i skupinu montáží, která je organizačně začleněna právě do tohoto závodu. Dále závod vyrábí kompletní sortiment rámových propustků, prvky železničních nástupišť a taktéž protihlukové stěny.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ŽPSV s.r.o., závod Litice
Litice nad Orlicí 60
561 86, Záchlumí
IČO: 06298362

Kontakt

Telefon: 469 779 250
Fax: 465 629 279
E-mail: info@li.zpsv.cz
Web: www.zpsv.cz

O nás

ŽPSV s.r.o. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností též na Slovensku a v Bulharsku. Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením na dopravní (železniční i silniční) stavby, významná část produkce je ale směřována též do pozemních staveb, inženýrských staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. Postupem let se značně rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb.

Sortiment

 • Kolejové vany
 • Zábradlí a svodidla - svodidla
 • Příkopové a meliorační tvárnice – přík. žlaby J
 • Segmenty štol
 • Desky pro autováhy
 • Skelety – základové patky a trámy, průvlaky a ztužidla, sloupy a pilíře
 • Nosné stěnové panely
 • Stropní desky a panely
 • Schodišťové prefabrikáty – podesty a schodiště
 • Prefabrikáty pro mosty – mostní římsy a MK-T nosníky
 • Prefabrikáty pro terénní úpravy – opěrné zdi
 • Prefabrikáty pro montované parovody, teplovody a energokanály
 • Ostatní prefabrikáty pro inženýrské stavby

Katalog betonových výrobků

Reference

 • Mírové náměstí Hlučín – skeletové konstrukce
 • oprava mostu – Královec u Trutnova – mostní nosníky MK-T
 • NSP Nový Jičín – skeletové konstrukce
 • pila Paskov – skeletové konstrukce
 • most - městečko Trnávka – mostní nosníky MK-T
 • most přes Ploučnici – Stružnice – mostní nosníky MK-T
 • stavba Hlubočepy-Barrandov - svodidla
 • bytové domy – ul. Bacherova, Olomouc – skeletové konstrukce
 • D1, Vyškov – Mořice – mostní nosníky MK-T
 • Pavilon F – BVV Brno – skeletová kontrukce
 • D11, Libice - Dobšice - mostní nosníky MK-T
 • Černovické terasy Brno - mostní nosníky MK-T
 • Obchodní centrum Prostějov - skeletové konstrukce
 • Rieter CZ - Hnátice, Žamberk - skeletové konstrukce
 • ACO Přibyslav - skeletové konstrukce
 • Výstavba haly „Blata“ - Blansko - skeletové konstrukce

viz odkaz

Kvalita

Certifikáty

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel závodu
Oldřich Čevora
469 779 230

Ceník

Ceník betonových výrobků

Další adresy

Ředitelství ŽPSV s.r.o. Uherský Ostroh je na ulici Třebízského 207 , 687 24 Uherský Ostroh
  
Generální ředitel, jednatel:
Ing. Tomáš Opletal, MBA
tel.: 572 419 379 , 602 337 510


Pobočky