ZERS s.r.o. - Recyklační centrum Kutná Hora

ZERS s.r.o. - Recyklační centrum Kutná Hora


Recyklace, demolice, zemní práce, kontejnery, kompostování, drcení odpadního dřeva


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ZERS s.r.o. - Recyklační centrum Kutná Hora
Neškaredice 95
284 01, Kutná Hora
IČO: 25704532

Kontakt

Mobil: 606 092 755
E-mail: zers@zers.cz
Web: www.zers.cz

Otevírací doba

Pondělí - Pátek:   7:00 - 16:00 hod.

O nás

Společnost ZERS spol. s r.o. byla založena v roce 1998. Koncem roku 2006 vybudovala zařízení pro svoz a využití recyklovatelných odpadů - RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA. Recyklační centrum Kutná Hora je ekologické zařízení se specializací na kompostování biologicky rozložitelných odpadů a recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Dále provádíme demolice zděných, betonových a železobetonových budov a staveb.

Nabízíme drcení a třídění stavebních odpadů, které může být prováděno na jednotlivých shromaždištích inertního odpadu (schválené deponie) nebo na stavbách zákazníků, původců odpadů v rámci Středočeského a Pardubického kraje.

Sortiment

Uložení stavebního odpadu

10 12 08 - odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva
17 01 01 - beton
17 01 02 - cihly
17 01 03 - tašky a keramické výrobky
17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 17 09 02 a 17 09 03
17 05 08 - štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
20 02 02 - zemina a kameny

 

* Kontejnerová doprava  Ceník autodopravy (xlsx)

* Stavební mechanizace  Ceník mechanizace (xlsx)

* Kompostárna  Ceník kompostárny (xlsx)

* Překladiště odpadů  Ceník překladiště (xlsx)

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu recyklace
Lukáš Kučera
606 092 755

Ceník

Ceník výrobků 2023
Ceník uložení stavebního odpadu 2023

Další adresy

Sídlo firmy:
Jivenská 1066/7
140 00 Praha 4 - Michle


Zařazení do kategorií