ZEPIKO spol. s r.o. – pískovna a skládka Novosedly

ZEPIKO spol. s r.o. – pískovna a skládka Novosedly


Pískovna je situována v Jihomoravském kraji u obce Novosedly, 10 km Z od Mikulova.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ZEPIKO spol. s r.o. – pískovna a skládka Novosedly

691 82, Novosedly
IČO: 46971360

Kontakt

Telefon: 606 721 503 (expedice)
E-mail: novosedly@zepiko.cz
Web: www.zepiko.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Provoz zařízení omezen, pro bližší informace kontaktujte vedení provozovny.

O nás

ZEPIKO spol. s r.o. je ryze česká těžební a obchodní společnost založená v roce 1992, provozující 5 pískoven v Jihomoravském a Olomouckém kraji (Žabčice, Krčmaň, Oblekovice, Novosedly a Orlovice). Její hlavní činností je těžba štěrkopísku, jehož úpravou a zušlechťováním získává neprané kamenivo, vodou praný písek a drobné i hrubé těžené kamenivo určené pro výrobu betonových směsí a také kamenivo pro zahradní účely či terénní úpravy (kačírek). V rámci rekultivace pískoven Žabčice, Krčmaň, Oblekovice a Novosedly je možná také ukládka interních odpadů (zemina, stavební suť, beton, kamenivo aj.).

Sesterskou firmou ZEPIKO spol. s r.o. v rámci koncernové skupiny ZEPIKO GROUP je společnost TRANSBETON s.r.o., která se v rámci svých 12 provozoven napříč Moravou zabývá výrobou, dopravou a čerpáním betonu. Firma se dodávkami betonových směsí významně podílí na výstavbách velkých investičních celků, jakými jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Sortiment

Dostupné frakce kameniva a jejich využití :

  • TK 0/63 – štěrkopísek těžený od stěny, velikost zrn 0–63 mm, frakce nepraná, vhodný např. jako násypový nebo zásypový materiál při výstavbě infrastruktury

Aktuální dostupnost všech výše uvedených frakcí kameniva si vždy ověřte u vedení provozovny.

Přehled odpadů přijímaných k ukládce :

  • 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Kvalita

Společnost ZEPIKO spol. s r.o. je certifikovaným výrobcem dle směrnice 89/106/EHS Rady Evropských společenství pro tyto stavební výrobky :

  • kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace dle EN 13242+A1
  • kamenivo do betonu dle EN 12620+A1
  • kamenivo pro malty dle EN 13139

Viz: https://www.zepiko.cz/dokumenty-ke-stazeni