Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.


Naší hlavní činností je výzkum, vývoj a zkušebnictví v oblasti cementu, vápna a vápenců, malt a omítek, sádrovce a sádry, popílků a strusky a dalších hydraulických a vzdušných pojiv a maltovin.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
Na Cikánce 2
153 00, Praha 5 - Radotín
IČO: 49618377

Kontakt

Mobil: 606 281 477
E-mail: vumo@vumo.cz
Web: www.vumo.cz

O nás

• Navrhujeme řešení v oblasti technologie, ekologie, legislativy a normalizace.
• Naše specializovaná akreditovaná laboratoř nabízí kompletní řešení pro testování stavebních hmot.
• Zabýváme se přípravou evropských a českých technických norem.
• Podílíme se na přípravě environmentální legislativy v rámci ČR i EU, zastupujeme zájmy průmyslu výroby stavebních hmot.
• Připravujeme normalizační a legislativní zpravodaj, pořádáme odborné kurzy a školení, provádíme marketingové průzkumy.

Doprava a mechanizace

Naše zkušební laboratoř je akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 2005 a nabízí následující zkoušky:
  
• Stanovení obsahu kovů ve vodě a vodných výluzích pomocí atomové absorpční spektrometrie AAS, včetně přípravy těles, drtí a výluhů z nich (postupy podle vyhlášky č. 409/2005 Sb. – pro styk materiálů s pitnou vodou a vyhlášky č. 294/2005 Sb. – pro hodnocení materiálů jako odpadů a pro materiály využívané na povrchu terénu)
• Stanovení obsahu biomasy a biomasového uhlíku v tuhých alternativních palivech podle ČSN EN 15440 metodou selektivního rozpouštění
• Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu a v přípravcích obsahujících cement dle ČSN EN 196 -10

Reference

Výběr z realizací:

Zákazníci

 

Certifikáty