Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, VŠB-TU Ostrava

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, VŠB-TU Ostrava

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00, Ostrava - Poruba
IČO: 61989100

Kontakt

Telefon: 596 995 415 , 597 325 287
Mobil: 733 677 606
E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz
Web: ict.vsb.cz

Sociální sítě:  

O nás

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin umožňují odborně způsobilé objektívní a nezávislé stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene a kameniva); petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování.
Laboratorní zkoušky jsou akteditovány Českým institutem pro akreditaci.

Sortiment

 • VP1 – Vícefázové horninové prostředí
  Získání poznatků o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky.
 • VP2 – Nové environmentálně šetrné technologie
  Zabývá se orientovaným výzkumem a aplikačními řešeními v oblasti těžby energetických surovin, využitím vedlejších produktů , vytvořením podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik a metodami oceňování a ovlivňování horninového prostředí.
 • ZLVCH – Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin
  Akreditované laboratorní zkoušky pro stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin; petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování.
 • Naše služby
 • Laboratoře

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel + vedoucí ZLVCH
doc. Ing. Jindřich Šancer Ph. D.
596 995 415 , 733 677 606
Manažerka kvality
Ing. Kristýna Honová, Ph.D.
597 325 564

Další adresy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba


Zařazení do kategorií