VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. - Hradec Králové

VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. - Hradec Králové

Jak nás kontaktovat?

Adresa

VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. - Hradec Králové
Kutnohorská 227
500 04, Hradec Králové - Plačice
IČO: 25947800

Kontakt

Telefon: 495 454 010
E-mail: vco@vco.cz

O nás

VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. - provozovna Plačice.
Společnost vlastní tři majitelé s podílem 1/3 - STRABAG Asfalt s.r.o. ; M-SILNICE a.s. a VINCI Construction CS a.s.

Sortiment

  • Kompletní sortiment výroby asfaltových směsí včetně možnosti jejich výroby dle specifikací zákazníka
  • Velkoobchodní činnost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Činnost technických poradců v oblasti výroby směsí pro silniční stavby a v oblasti nakládání s odpady
  • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 

Doprava a mechanizace

Obalovna ASKOM VS 4TVi s hodinovým výkonem 240 tun.

Kvalita

Obalovna je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, certifikátu systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018, osvědčení o shodě řízení výroby dle ČSN EN 13108 a způsobilosti pro dodávky na stavby ŘSD ČR.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel společnosti
Petr Červinka
495 454 013 , mobil: 602 672 777


Zařazení do kategorií