VCES a.s., Divize PREFA

VCES a.s., Divize PREFA

Prefabrikované dílce, stropní panely, schodišťová ramena, stropní filigránové desky, průvlaky, ztužidla, nosníky, sloupy dělené a průběžné, vazníky tvaru T a betonářská výztuž.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

VCES a.s., Divize PREFA
VSD Pohřebačka
533 45, Opatovice nad Labem
IČO: 267 46 573

Kontakt

Telefon: 460 463 110,
Fax: 466 941 205
E-mail: prefa@vces.cz
Web: www.vces-prefa.cz

O nás

Již řadu let vystupuje divize PREFA jako nedílná součást společnosti VCES a.s. a spoluvytváří portfolio stavebních aktivit koncernu. Divize PREFA je výrobcem a dodavatelem komplexních řešení z montovaných stavebních prvků.

Sortiment

Prefabrikované dílce :

Nabízíme většinu prefabrikovaných stavebních dílců pro pozemní a inženýrské stavitelství, zejména :

  • základové patky pro sloupy s vnitřní profilovanou plochou pro dokonalé zmonolitnění se sloupem
  • sloupy pro jedno až tři podlaží o rozličných průřezech až 80 x 100 cm a délkách až 22 m s konzolami na různé strany
  • sloupy spojené se základovou patkou nebo hlavicí
  • průvlaky a poloprůvlaky rozměrově obdobné jako sloupy
  • střešní vazníky a krokve do délky 33 m ve tvaru T nebo I 
  • filigránové stropní deskystěnové panely o rozměrech 2 x 8 m
  • třívrstvé stěnové panely obvodového pláště skládající se z nosné vrstvy, polystyrenu a fasádní moniérky do výše 3,6 m a hmotnosti 12 tun
  • schodišťová ramena přímá včetně podest do šířky až 170 cm, případně podle objednávky
  • TT desky nepředpjaté o rozměrech 2,4 m x 15 m
  • prostorové prefabrikáty

 

Katalog výrobků :

Železobetonové TT stropní panely

Schodišťová ramena

Stropní filigránové desky

Průvlaky, ztužidla, nosníky

Sloupy dělené

Sloupy průběžné

Vazníky tvaru T

Betonářská výztuž :

Součástí výrobního programu je i vlastní produkce veškeré betonářské výztuže, tj.:

  • výztuže v rozsahu od průměrů 6 mm až 32 mm
  • kompletní sortiment svařovaných KARI sítí
  • stříhání oceli a sítí na požadované rozměry
  • ohýbání standardních tvarů pro potřeby stavebnictví
  • svařování či vázání menších kompletů přímo ve výrobně

Střih a ohyb oceli :

Zpracování oceli je prováděno na dvou střihacích strojích SIMPLEX AL 300 od firmy Peddinghaus. Nastříhaná ocel je pomocí dopravních stolů přivedena přímo do haly armovny k ohýbacím strojům PERFECT 55PLA a PERFECT 60CA

Automatické třmínkovací stroje :

Ohýbání a střih oceli ze svitků o průměru drátu 6 - 12 mm zajišťují i dva automatické třmínkovací stroje STEMA-PEDAX.

Kvalita

Certifikáty

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodní manažer
Bohuslav Klofanda
602 482 495
Technická příprava staveb
Ing. Lenka Vodáková
602 556 672
Vedoucí výroby
Ing. Vojtěch Matějka
724 100 483


Zařazení do kategorií