TLAK SMOLÍK s.r.o.

TLAK SMOLÍK s.r.o.

Protlaky – mikrotunelování, bezvýkopová techoogie.
Provádění staveb se zaměřením na stavby bytové a občanské, průmyslové a zemědělské.

Rekonstrukce objektů , fasád včetně prací na objektech památkových, zateplování fasád a provádí práce bourací a demoliční všeho druhu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Třída 1. Máje 8
691 41, Břeclav 4
IČO: 25510509

Kontakt

Telefon: 519 322 431
Fax: 519 322 431
E-mail: info@tlak.smolik.cz
Web: www.smolik.cz

Sociální sítě:    

O nás

V roce 2000 je zprovozněné středisko na sběr a zpracování stavební suti a prodej recyklátu. Od roku 2001 působí firma také v zahraničí a to zejména v Rumunsku prostřednictvím společnosti IN-MA-CO IMPEX s.r.l. se sídlem ve městě Borsa v kraji Maramuress. V roce 2002 je přesunuto sídlo společnosti do Prahy a v Břeclavi zůstává provozovna. V roce 2005 se provozovna stěhuje do nově koupeného objektu bývalých Obchodních sladoven na adrese Třída 1. Máje 106/8, Břeclav – Poštorná. Tím se rozšiřuje i obor činnosti společnosti o skladování sladovnického ječmene. Dále je v roce 2006 uvedena do provozu Pěstitelská pálenice.

Sortiment

Protlaky – mikrotunelování,  bezvýkopová techoogie :

využívaná k umístění plastových nebo ocelových chrániček sloužících k protažení inženýrských sítí - potrubí na vodu, kanalizaci, plyn, kabelové vedení, eventuálně k odvětrání sklepních a podzemních prostor přes problematická území jako komunikace, vozovky, zpevněné plochy, pod budovami, železnicemi, vodními plochami a vodními toky bez jejich narušení nebo omezení užívání.

Rozdělení podle provádění :

 • Neřízená protlačovací raketa
 • Beranění ocelového potrubí pomocí ramovací rakety
 • Zatláčení ocelového potrubí pomocí hydraulické stolice
 • Řízený vrtaný protlak pomocí vrtné soupravy

Provádíme :

Protláčecí zemní raketa pneumaticky zaráží ocelové potrubí nebo za sebou zatahuje PVC nebo PE potrubí do průměru 150 mm a do délky 60 m

Ramovací raketa pneumaticky zaráží ocelové potrubí do průměru 600 mm a do délky 60 m

Hydraulická souprava zatláčí ocelové , specielní keramické nebo železobetonové potrubí do průměru 1600mm a do délky 60 m

Neřízená zemní raketa / pneumatické kladivo Grundomat :

Používá se na celém světe už přes 30 let. Při podzemním pokládání vodovodních a kanalizačních přípojek se hlavně používají zemní rakety, které jsou poháněny stlačeným vzduchem a pracují samočinně s vytlačováním půdy do okolí, přitom dokáží prorazit kamenitou půdu a dokonce i zdivo. Nové potrubí se zatahuje současně s propichovacím kladivem nebo dodatečně se zasouvá. Zemní raketa je zaměřovací optikou nasměrována na cíl, přičemž dosahuje jako neřízená, při délce průpichu od 10 do 15 metrů, přesně do nasměrovaného cílového bodu. Požadované nadloží: 10-ti násobek průměru stroje.

Beranění ocelového potrubí Grundoram :

Beranění stlačeným vzduchem razí dynamickými účinky s průraznou silou až 40 000 kN ocelové potrubí do průměru 4000 mm a délky do 80 m do téměř všech tříd zemin bez náročného pažení pod silnicí, hrází, železnicí atd. Po dosažení cíle je zemina podle průměru potrubí pneumaticky, hydraulicky nebo mechanicky odstraněna a požadované potrubí je přesně uloženo, mezikruží vyplněno. Tato metoda se také používá při stavbě tunelu vytvářením tzv. vějíře z trub.

Horizontální vrtání s výplachem - řízený vrtný systém Grundodrill :

Je jedinečný s příklepovým nástrojem - kladivem. Metoda řízeného horizontálního vrtání s výplachem umožňuje bezvýkopovou a ekologickou pokládku kabelů a potrubí: v dlouhých trasách, příčné podchody silnic, dálnic, kolejí a vodních překážek (řeky, jezera, atd.) od DN 40 až po DN 600 a délky přes 500 m. Vrtná souprava s tažnou a tlačnou silou od 40 do 200 kN vrtá v zemině třídy 3 - 5, s příklepovým nástrojem do třídy 6. Pilotní vrt je přesně provrtán při použití vrtné suspenze spolu s řídícím polohovým systémem a pak pomocí rozšiřovací hlavy při jednom či více postupech rozšířen. Při tom je vyvrtán otvor, který je pažen bentonitovou suspenzí. Při zpětném zatahování vrtných trubek je zatahováno potrubí z umělé hmoty (PE-HD, PE-X, PP, atd.), litiny, oceli nebo z vláknobetonu.

Středisko stavební výroby :

  Provádíme stavební činnost se zaměřením na stavby bytové a občanské, průmyslové a zemědělské. Za použití nejmodernějších postupů a materiálů. Dále se věnujeme rekonstrukci objektů , fasád včetně prací na objektech památkových, zateplování fasád a provádí práce bourací a demoliční všeho druhu. Našim zákazníkům nabízíme komplexní servis včetně inženýringu.

  Máme k dispozici vlastní stavební mechanizaci, stroje pro zemní práce, skladovací prostory s dílnami.

Doprava a mechanizace

Seznam vozidel a mechanizace :

 • Traktorbagr JCB 3 CX výbava zařízení – podkop šířky 400, 600, 900 mm
  • bourací kladivo HPV VHX 331
  • vrták ED o průměru 600mm
 • Čelní nakladače - New Holland – objem lžíce 2,9 m3
  • BobCat     výbava: lžíce, paletizační vidle
  • UNC 681  výbava: lžíce, podkop, vrták, paletizační vidle
 • RDK 200 k využití jako jeřáb a těžební bagr
 • Avia A80 3xkontejner
 • Tatra 815 – 3S
 • Tatra 148
 • DH 112 výbava: vrták průměr 600mm, drapák pro hloubení v rourách o průměru 900mm, podkop šířky 400, 600, 900 mm
 • 3x Liaz + HR vybavení: hydraulická ruka Palffinger 
 • Daf XF 95 – 430 – Návěs lowdeck, návěs s posuvnou podlahou pro přepravu obilovin
 • Vibrační válec
 • Vibrační pěch a deska Wacker
 • Stavební vrátky, plošiny a výtahy

Reference

Reference

Dále provádíme :

Recyklační dvůr zajišťuje výkup, uložení, mezioperační skladování a vlastní recyklaci stavebních odpadů drcením a tříděním na frakce. Současně zajišťuje prodej a nakládku recyklátu pro odběratele.

viz: www.smolik.cz

Certifikáty

Na koho se obrátit

Doprava a mechanizace
Barbora Pospíšková
608 770 853
Jednatel
Marek Smolík
608 770 841
Jednatel
Štěpán Smolík
608 770 840

Ceník

Ceník stavebních sutí a prodej recyklátů

Další adresy

Sídlo firmy :
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3
  
Recyklační dvůr :
Hrušky, pozemek č.1890/18 a 1890/19 v k.ú. Břeclav (za motorestem U Husára)


Zařazení do kategorií