Těžba štěrkopísku spol. s r.o.

Těžba štěrkopísku spol. s r.o.

Povrchová těžba písku.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Těžba štěrkopísku spol. s r.o.
pískovna Ondratice
798 07, Brodek u Prostějova
IČO: 47904739

Otevírací doba

Doba nakládky od  6.30 - 14 00 hod.

Po dohodě i jinak.

O nás

Společnost byla založena v roce 1993 a svými dodávkami kvalitního materiálu zajišťuje nejen výrobu maltových směsí, ale i zpevnění podkladů cest, zásypy inženýrských sítí.

Sortiment

Dodáváme kopaný i tříděný písek a štěrkopísek přímo z těžby (frakce 0-4. 0-32, 0-100), bez obchodních mezičlánků.

Našimi zákazníky jsou velkoodběratelé, malé a střední firmy včetně soukromých stavebníků.

  • Písek do malt, frakce 0/4
  • Písek netříděný :
    • podkladový materiál cest
    • zásypový materiál
  • Odpad po třídění: frakce 0/125
  • Frakce 0/
  • uložení výkopové zeminy


Ceník písků a služeb :

frakce 0-4                                      165,- Kč/t vč. DPH

frakce 0-22                                    100,- Kč/t vč. DPH

frakce 0-100, volně ložený písek     80,- Kč/t vč. DPH

uložení výkopové zeminy               100,- Kč/t vč. DPH

Při větším odběru bude cena stanovena dohodou.

 

V rámci rekultivace vytěženého prostoru provádíme ukládání rekultivačních materiálů.

Můžete u nás ukládat tyto materiály :

kód odpadu název odpadu - rekultivačního materiálu :

- 17 05 04 zemina a kamení* neuvedené pod číslem 17 05 03

- 17 05 06 vytěžená hlušina* neuvedená pod číslem 17 05 05

    (* neobsahující nebezpečné látky)

- 20 02 02 zemina a kameny

Zákazníky upozorňujeme na nutnost vlastního dopravce !

Doprava a mechanizace

- mob. třídírna FINLEY 390
- nakladače CAT 950 F II
- VOLVO 120 L
- UNC 201

Kvalita

Pro všechny frakce písků máme vydaný certifikát jakosti, včetně rozboru písku do pískovišť pro školky.

Certifikáty