Českomoravský beton, a.s., provoz Beroun

Českomoravský beton, a.s., provoz Beroun


Betonárna typ Věžová Stetter V2M s horizontálním mísícím jádrem TEKA THZ 3000 , hodinový výkon: 80 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Beroun
Beroun 660 (areál cementárny Králův Dvůr)
266 01, Beroun
IČO: 49551272

Otevírací doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Beroun je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v průmyslové zóně v areálu Králodvorské cementárny, která je oddělená od obytné zóny pásmem zeleně. V provozu je od roku 1995. Moderní vybavení provozovny splňuje nejpřísnější kritéria ekologické výroby transportbetonu. 

V případě potřeby jsme připraveni posílit kapacitu betonárnami v Příbrami, Kladně a v Rakovníku.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1 Změna Z3: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1 Změna Z3
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1 Změna Z3
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 7 3 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • mixy 5-9 m³ dle potřeby, sklápěč-smluvní dopravce (Avie)

Čerpadla betonu

 • Čerpadla betonu s délkou výložníku 26m až 58m


Betonárna je věžová (STETTER), talířová míchačka TEKA 3000 o objemu 2 cbm. Kapacita betonárny je 1500 cbm za den. Automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Kamenivo ve věži betonárny je vytápěno plynovou kotelnou, proto můžeme zaručit plynulé dodávky transportbetonu i při nízkých teplotách.
Recyklační zařízení čerstvého betonu typu SANDAU umožňuje činnost závodu na bázi bezodpadové technologie.

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Certifikáty