TAPAS BOREK, s.r.o.

TAPAS BOREK, s.r.o.


Sutě a výkopky


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TAPAS BOREK, s.r.o.
Borek 74
277 14, Borek
IČO: 49549049

Otevírací doba

Pracovní doba :

pondělí - pátek

XI. – II. …. 6:30 – 15:00 hod
III. – X. .… 6:00 – 18:00 hod, nakládka pouze do 14:30
 

O nás

Štěrkopísek byl v zájmové oblasti na různých místech těžen v nepatrném množství odedávna soukromníky pro místní účely. V roce 1958 započal v lokalitě Proboštské jezero s těžbou ve velkém závod Těžba štěrkopísku n. p. Praha. Následně těžbu převzal Severokámen Liberec n.p., který také v roce 1965 vybudoval novou provozovnu a výrazně tak zkvalitnil výsledné produkty těžby. V roce 1975 celý provoz převzaly Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny Praha n.p., které pak byly v roce 1990 nahrazeny Štěrkovnami a pískovnami Praha s.p. V roce 1991 přešla celá provozovna do majetku Pražského průmyslu kamene s.p. až nakonec v roce 1994 v rámci procesu tzv. velké privatizace došlo k převzetí celé provozovny soukromou společností TAPAS BOREK s.r.o. Od 70. let 20. století dochází k postupné sanaci území zasaženého těžbou štěrkopísku. Výsledkem rekultivace území mají být jednak vodní plochy vzniklé těžbou, jednak zatravněné a zalesněné plochy vzniklé zavážením vytěženého území. K zavážení jsou používány inertní materiály.  Ukládka materiálů je prováděna na základě schváleného plánu rekultivace a příslušného povolení Krajského úřadu Středočeského kraje.

Sortiment

 

CENY 2021

kusovitost

do 12,5 cm

do 50 cm

nad 50 cm

Druh

kód

mj.

j.cena

j.cena

j.cena

Výkopová zemina a kameny

170504

t

 125,-

-

-

Štěrk z železničního svršku

170508

t

  125,-

-

-

Odpadní štěrk a kamenivo

010408

t

  125,-

-

-

Odpadní písek a jíl

010409

t

  125,-

-

-

Odpady z řezání a broušení kamene

010413

t

  125,-

-

-

Beton

170101

t

  125,-

250,-

350,-

Cihelná suť čistá

170102

t

  125,-

250,-

350,-

Tašky a keramické výrobky

170103

t

  125,-

250,-

350,-

Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky

170107

t

  125,-

250,-

350,-

Asfaltové směsi bez dehtu

170302

t

  125,-

250,-

350,-

   

Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100,- Kč/t + DPH

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.

Dodavatel odpadu musí vyplnit Základní popis odpadu (formulář k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testu podle přílohy 10.1 a testu ekotoxicity podle přílohy 10.2 vyhovující ukazatelům dle sl.II vyhl. č. 294/2005 Sb.

Pro obousměrné vytížení poskytujeme slevy (bližší informace u vedoucího provozovny).

Doprava a mechanizace

Dopravní trasy :
- z Prahy po R/10 a II/331, nebo II/610
- lodní doprava po Vltavě a Labi s vplutím do provozovny Borek


Rekultivace vytěžených pozemků .

Na koho se obrátit

Obchodník
Ing. Lukáš Bouček
326 911 325, 326 911 092, 604 436 179
Obchodník
Ing. Vladimír Bouček
326 911 325

Ceník

Ceník 2021


Zařazení do kategorií