TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.


Nabízíme vám naši práci a zkušenosti v těchto oblastech :

výstavba a renovace inženýrských sítí bezvýkopovými technologiemi, provádění řízených protlaků HDD ( horizontální řízené vrtání), měrově řízené protlaky kameninových trub, protlaky ocelových chrániček, vodohospodářské stavby, zemní práce, sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod, nakládáním s odpady, služby v oblasti hydrogeologie - posudky, čištění studn,  řezání vodním paprskem, stavby bezdozvukových komor.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TALPA - RPF, s.r.o.
Holvekova 36
718 00, Ostrava - Kunčičky
IČO: 64615391

Kontakt

Telefon: 596 237 019
E-mail: talparpf@talparpf.cz
Web: www.talparpf.cz

O nás

Na trhu působíme od roku 1991. Dobré technické vybavení a důkladná příprava jsou základem našich úspěchů i v obtížných podmínkách. Technologie, kterých užíváme, jsou voleny tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.

Sortiment

Společnost TALPA-RPF, s.r.o. se zabývá :

1) bezvýkopovými technologiemi jako jsou:

- bezvýkopové výstavby inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, pokládky kabelů)

- řízené protlaky

- protlaky kameninových trub pro kanalizace

- protlaky ocelových chániček

- relining 

- svařování polyetylénového potrubí do DN 800

2) stavebními pracemi jako jsou :

- výstavba inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací

- výkopové práce a terénní úpravy

- prováděním vodohospodářských staveb

3) ekologickými službami jako jsou :

- sanace starých ekologických škod

- nakládání s odpady

- hydrogeologické průzkumy, posudky

- čištění studní

4) řezáním vodním paprskem zahrnuje :

- řezání vodním paprskem různých materiálů

- výstavby bezdozvukových komor

 1. Středisko Bezvýkopové technologie :
 • řízené protlaky
 • protlaky, protláčení
 • řízené horizontální vrtání, vodorovné vrtání
 • bezvýkopová výstavba inženýrských sítí
 • rekonstrukce a renovace inženýrských sítí - relining
 • vtahování potrubí
 • zatahování kabelů
 • provzdušňovací vrty - venting
 • drenážní vrty
 • řízené mikrotunelování
 • řízené podvrty

Protlaky využijete při vytváření nebo renovaci inženýrských sítí :

 • vodovody
 • tlaková kanalizace
 • spádová kanalizace
 • plynovody
 • chráničky telekomunikačních a napěťových kabelů
 • kabelovody

                Podrobněji na stránkách: www.bezvykopu.cz

        2. Středisko Vodohospodářské stavby :

 • Vodohospodářské stavby  
 • Demolice - demolice staveb z betonu, železobetonu i z cihel.
 • Pozemní stavby - terénní úpravymodelace terénu, rekultivace území a sadové úpravy, přípravu pro  zpevněné plochy, komunikace, cyklistické stezky.
 • Výstavba inženýrských sítí - jsme komplexním dodavatelem staveb vodovodů a kanalizací
 • Výstavba a rekultivace skládek
 • Výkopové práce a terénní úpravy - práce pro liniové stavby stejně tak jako odstranění bahnitých nánosů rybníků, stavbu hrází a protipovodňových objektů
 • Nákladní doprava (i nebezpečné odpady) - zapůjčování vybraných strojů a dopravních prostředků s obsluhou
 • Nadrozměrná přeprava – přeprava strojů až do 28 tun

       3. Středisko Nakládání s odpady a hydrogeologie :

 • Drcení a recyklace sutí, nabídka tříděných recyklátů
 • Hydrogeologické průzkumy
 • Hydrogeologické posudky pro stavební povolení
 • Průzkumy znečištění podzemních vod, zemin a objektů
 • Ekologické audity
 • Analýzy rizik
 • Sanace znečištění podzemních vod, zemin a staveb
 • Skládka odpadu, recyklační středisko a dekontaminační plocha v Dolním Bene

           4. Středisko Řezání vodním paprskem :

                V současné době máme k dispozici dva stroje pro řezání vodním paprskem. Vaši poptávku tak můžeme vyřídit velmi rychle a kvalitně.

        Umíme řezat a obrábět prakticky jakýkoliv materiál, který nepoškodí přímý kontakt s vodou:

 • všechny typy ocelí včetně kalených a nerezu, barevné kovy a slitiny - Vhodné použití: průmysl, náhradní díly, součástky do strojů.
 • plasty všech druhů včetně vrstvených a čirých (plexi, sklolaminát)
 • čiré i barevné sklo, lepené, vrstvené či jinak upravené
 • přírodní či umělé kameny, mramor, žulu, brusné kameny - Vhodné použití: dlažba náměstí, kolonády, namáhaná místa.
 • porcelán, keramiku včetně glazury - Vhodné použití: dekorativní zdobení koupelen, WC a budov.
 • dřevo, dřevotřísku, lamino, překližku
 • koberce, filc, textilie, kůži, koženku
 • pryž, těsnící materiály, kompozity - Vhodné použití: automobilový průmysl, instalatérství, náhradní díly.
 • reklamní materiály - řezání písem a logotypů - Vhodné použití: reklamní studia, reklamní materiály a informační systémy.

            Podrobněji na stránkách: www.rezeme-vodou.cz

Doprava a mechanizace

Technické informace a parametry našich strojů  - www.bezvykopu.cz

Vrtná zařízení jsou speciální vrtné soupravy pro horizontální vrty, které dokáží směrově naváděným, tzv. pilotním vrtem, podejít danou překážku, dále tento vrt rozšířit na žádaný průměr a nakonec do něj vtáhnout potrubí.

Společnost TALPA – RPF, s.r.o. nabízí v rámci volné kapacity zapůjčování vybraných strojů a dopravních prostředků s obsluhou - www.talparpf.cz .

Na koho se obrátit

Vedoucí obchodního oddělení
Bc.Lenka Kusová
725 124 498
Vedoucí střediska bezvýkopových technologií
Dalibor Mohyla
602 570 443
Ředitel divize průmyslová ekologie
Ing. Čestmír Kus
724 266 742
Ředitel divize bezvýkopových technologií
Ing. Ivan Demjan
602 593 463
Ředitel divize řezání vodním paprskem
Ing. Petr Kallus
602 753 807
Vedoucí střediska staveb a recyklace
Ing. Petr Tuček
602 570 422
Odpovědný hydrogeolog
Mgr. Alexandra Fránková
702 028 995
Vedoucí střediska nakládání s odpady
Mgr. Michal Hampl
602 570 440


Zařazení do kategorií