STAVEX TOP CZ s.r.o.

STAVEX TOP CZ s.r.o.

Speciální zakládání staveb na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Jsme dodavatelem konstrukcí speciálního zakládání staveb.
Tyto konstrukce pro odběratele provádíme kompletně, od statického návrhu a projektové dokumentace až po vlastní realizaci.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

STAVEX TOP CZ s.r.o.
U Panelárny 637/1
779 00, Olomouc
IČO: 27772284

O nás

Jsme firma s pevným zázemím a působností po celé České republice. Disponujeme nejmodernějším strojním vybavením pro provádění pilotových základů a to včetně široké škály vrtného nářadí . Veškeré práce jsou prováděny našimi zaměstnanci, kteří tvoří stabilní a zkušený pracovní kolektiv, jež má za sebou stovky realizací pilotových základů na všech typech staveb.

Sortiment

Technologie provádění :

Nosnou činností je provádění vrtaných velkoprůměrových pilot rotační náběrovou technikou (pažené piloty a CFA piloty).

V sortimentu dodávky jsme schopni zajistit provedení následujících konstrukcí :

 -  vrtané piloty jako systémové piloty nebo pilotové stěny

 -  záporové stěny - berlínské pažení s výdřevou nebo stříkanými betony

 -  mikropiloty pro tlakové a tahové zatížení nebo jako mikropilotové stěny

 -  trvalé a dočasné lanové a tyčové horninové kotvy

Vzhledem k rozmanitosti geologického prostředí České republiky představují pilotové základy univerzální technologii v oblasti pozemních i dopravních staveb.

V současnosti pak díky vývoji strojního zařízení pro výrobu pilot se staly také nejekonomičtějším a nejrychlejším způsobem zakládání staveb.

Firma Stavex top CZ provádí vrtané piloty dvěma způsoby a to technologií pilot CFA a klasickou rotačně náběrovou technologií. V závislosti na inženýrsko-geologických podmínkách staveniště a dalších technických podmínkách a požadavcích je volena optimální technologie provádění.

Piloty CFA jsou prováděny průběžným šnekem - po jehož zavrtání na předepsanou hloubku je zahájena betonáž.

Beton do piloty je ukládán pomocí dutého dříku těla vrtáku při jeho postupném vytahování z vrtu, čímž je zaručena jednolitost konstrukce. Po ukončení betonáže je pak pomocí vibrátoru osazen armokoš piloty. Tato technologie je vhodná do nesoudržných zvodnělých zemin.

Piloty prováděné rotačně náběrovou technologií – jsou realizovány za pomocí jednotlivých návrtů při postupném vytěžování zeminy z vrtu pomocí vrtného spirálu nebo šapy.

V případě potřeby se vrt paží dočasnými ocelovými pažnicemi. Po vytěžení vrtu je osazen armokoš piloty a provedena betonáž a následně pak odpažení vrtu. Technologie je vhodná v prostředí skalních hornin, u inženýrských staveb a velkých zatížení.

Doprava a mechanizace

Technika :
- Bauer BG 15H,  Hmotnost 47,5 tun
  Kroutící moment : 150 kNm
  Pracovní rozsah :  průměr do 1200 mm, hloubka 18 m
   
- Bauer BG 18H,  Hmotnost 54,2 tun
  Kroutící moment : 180 kNm
  Pracovní rozsah :  průměr do 1200 mm, hloubka 24 m
    
- Bauer BG 20H,  Hmotmost 60,0 tun
  Kroutící moment : 200 kNm
  Pracovní rozsah :  průměr do 1200 mm, hloubka 25 m
    
- Soilmec R 30 CFA,  Hmotnost 36,2 tun                                                                                                       
   Kroutící moment : 120 kNm       
   Pracovní rozsah :  průměr do 900 mm, hloubka 16 m

Reference

Reference

Kvalita

Cílem bylo vybudovat firmu úzce zaměřenou na speciální zakládání staveb a to firmu takovou, která je schopná rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníků a tyto včas a v požadované kvalitě provést.

V průběhu let došlo k postupnému vybavení firmy strojním zařízením a ke konsolidaci pracovního kolektivu, který tvoří pracovníci s odborností pro provádění prací speciálního zakládání.

V roce 2008 došlo k zavedení systému managementu jakosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 18001:2008.

Certifikáty