Stavební HP s.r.o.

Stavební HP s.r.o.
Výstavba rodinných domů, provádění občanských staveb, rekonstrukce historických staveb, provádění průmyslových staveb, výstavba inženýrských sítí, realizace anhydritových podlah, montáž ocelových hal.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

Stavební HP s.r.o.
Ovčárecká 851
280 02, Kolín V
IČO: 27904458

O nás

Divize stavební se zaměřuje na výstavbu rodinných domů, provádění občanských staveb, provádění bytových staveb, rekonstrukce historických staveb, provádění průmyslových staveb, výstavba inženýrských sítí a to se zajištěním kompletního servisu formou na klíč. Dále se zabýváme výrobou a montážemi hal všech typů, které jsou běžně využívány nejen jako skladovací haly a výrobní haly, ale i jako sportovní haly, hangáry a jízdárny.

Sortiment

Realizace anhydritových  podlah - lité podlahy :

Anhydrit je směs na bázi sádrového pojiva, plniva a zušlechťujících přísad.

Anhydritový tekutý potěr představuje novou generaci podlahových hmot

 - nahrazuje klasické provádění cementových potěrů

 - má samonivelační vlastnosti

 - vytváří dokonale rovný povrch

 - je také ideální pro podlahové vytápění

 

Již po 48 hodinách je anhydritový potěr pochozí a po 5-7 dnech lze provádět lehčí stavební práce. Proces tuhnutí a tvrdnutí je ukončen po 28 dnech.

Podlaha je bez dalších úprav připravena pro položení podlahových krytin.

 

Základní typy konstrukce potěrů :

Potěr na dělící vrstvě – dělící vrstvu tvoří parotěsná zábrana (PE folie, voskový papír). Jednotlivé pásy separační vrstvy by měly být položeny s 10 cm přesahem, spoje přelepeny (svařeny) k zamezení možnosti záteků anhydritové směsi. Krajové pásy (tl. min. 5 mm) je potřeba umísti na všech vzestupných částech jako jsou stěny, sloupy, topení a podobně. Minimální tloušťka potěru je 35 – 40 mm.

Potěr plovoucí - vlastní anhydritový potěr je uložen na vrstvě tlumící (zvukově a tepelně izolační materiály) od které je oddělen vrstvou dělící (parotěsná zábrana). Minimální tloušťka potěru je 35 – 40 mm.

Anhydrit 020 (030) je při výrobě neustále kontrolován laboratorními testy. Základním předpokladem úspěšné aplikace je dodržování předepsaných technologických postupů.

 

Aplikace- vlastní pokládka anyhdritových podlah :

Materiál Anhydrit 020 (030) je dopraven na stavbu v autodomíchávači (transmix). Směs je pokládána pomocí čerpadla s výtlačnou hadicí. Požadovaná teplota podkladu potěru a prostředí během aplikace je stanovena v rozmezí +5 až +30 stupňů Celsia. Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a extrémním teplotám. Při vysoké vlhkosti vzduchu je možné provést nárazové odvětrání. Povrch je třeba chráni před mechanickým poškozením 48 hodin po nanesení. Je bezesparý, avšak konstrukční spáry podkladu musí být přiznány.

 

Následné operace :

1. Stavba musí zůstat 48 hodin po vylití Anhydritovou směsí uzavřena a nesmí se větrat. Po 48 hodinách lze větrat.

2. Anhydritová směs vyloučí na povrchu šlem, který je nutné odstranit.

3. Výrobce doporučuje odstranění obvodových dilatačních pásů po položení finální podlahy.

4. Po 5-7 dnech lze provádět další lehčí stavební práce. Pozor při zatížení navezením dlažby, sádrokartonu a pod se podlaha prohne neboť ještě není vyzrálá.

 

Použití :

Anhydritové potěry jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN/m². U vyšších provozních zatížení je nutné stanovit větší tloušťku potěru, vyšší třídu pevnosti eventuelně kombinaci obou úprav. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy.

Podlahy z anhydritových potěru se provádí s rovinatostí

+/- 2 mm.m-1 a nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy. Jako podlahovou krytinu lze použít celou škálu běžně používaných krytin, přitom je třeba dodržet směrnice o pokládce dané výrobcem podlahové krytiny.

 

Dále divize stavební provádí :

Divize stavební se zaměřuje na výstavbu rodinných domů, provádění občanských staveb, provádění bytových staveb, rekonstrukce historických staveb, provádění průmyslových staveb, výstavba inženýrských sítí a to se zajištěním kompletního servisu formou na klíč. Dále se zabýváme výrobou a montážemi hal všech typů, které jsou běžně využívány nejen jako skladovací haly a výrobní haly, ale i jako sportovní haly, hangáry a jízdárny. Náš tým realizoval přes 100 hal na území ČR i v zahraničí. Působíme i v oblasti pozemního stavitelství.

 

 - Samonosné ocelové haly :

Stavebnicový systém hal tvořený samonosným ocelovým opláštěním bez vnitřní ocelové konstrukce. Tyto montované haly mají vynikající statické vlastnosti. Segmenty tvoří zároveň opláštění i nosnou konstrukci haly. Hloubka segmentu konstrukce, resp. výška vlny segmentů činí pouhých 20cm a přináší tak maximální úsporu vnitřního prostoru. Haly jsou navrhovány od šíře 6m do 21m, délka není omezena. Tvarově mohou být haly řešeny jako prostý oblouk, oblouková nebo sedlová střecha s bočními stěnami. Lze vytvářet vícelodní objekty.

 

 - Ocelové haly :

Montované haly opláštěné trapézovými plechy, izolačními PUR panely nebo tradičními systémy. Obrovská variabilita provedení. Segmenty tvoří zároveň opláštění i nosnou konstrukci haly. Hloubka segmentu konstrukce, resp. výška vlny segmentů činí pouhých 20cm a přináší tak maximální úsporu vnitřního prostoru. Ocelové haly jsou navrhovány od šíře 5m do 100m (ekonomicky optimální bez středových podpor od 10m do 40m), délka není omezena. Tvarově mohou být haly řešeny se sedlovou nebo pultovou střechou s bočními stěnami. Lze vytvářet vícelodní objekty.

 

Reference

Reference