StatiCAL s.r.o. - provozovna Morava

StatiCAL s.r.o. - provozovna Morava


Opravy historických budov, opravy mostních konstrukcí, opravy panelových budov, mikropilotáž.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

StatiCAL s.r.o. - provozovna Morava
Dolany 20
783 16, Dolany u Olomouce
IČO: 27179842

O nás

Systémové řady výrobků StatiCAL, dokáží nabídnout řešení téměř každého statického problému na stavbě.

Od zvýšení únosnosti základů, přes zajištění trhlin ve zdivu až po instalaci tepelné izolace na střechách.

Sortiment

Statické zajištění budov :

Opravy historických budov

Technologie šroubovicových táhel z nerezové oceli je velikým přínosem pro opravy historicky cenných objektů z důvodu jejich vysokých užitných hodnot a minimálnímu poškození těchto budov.

Opravy mostních konstrukcí

Použití systému Stati-CAL na všech typech mostních konstrukcí, vyjma ocelových, je spojeno s rychlou aplikací a tím minimalizace ztrát ze zastavení provozu.

Opravy panelových budov

Uplatnění pro opravy statických poruch v panelové výstavbě je výtečné jelikož systém není nutno aplikovat do hlubokých drážek a není zde nutné přeřezávání stávajících výztuží.

Mikropilotáž

Technologie šroubovicových táhel z nerezové oceli je velikým přínosem pro opravy historicky cenných objektů z důvodu jejich vysokých užitných hodnot a minimálnímu poškození těchto budov.

 

Produkty StatiCAL :

Výrobce helikálních nerezových výztuží a mikropilot pro opravy staticky poškozených staveb.

Systémové řady výrobků StatiCAL, dokáží nabídnout řešení téměř každého statického problému na stavbě. Od zvýšení únosnosti základů, přes zajištění trhlin ve zdivu až po instalaci tepelné izolace na střechách.

STATIbar helikální výztuž

Systémová hluboko vlepovaná nerezová helikální táhla. Instalovaná do staticky poškozeného zdiva pro tvorbu vnitřních věnců. Unikátní metoda, která dokáže vyztužit zdivo, které má trhliny a opětovně zajistit jeho funkčnost.

STATItie

Nerezová helikální výztuž vlepovaná do samostatných vrtů pro sjednocení rozvolněného zdiva. Může být vlepována pomocí systémových cementových či vápenných zálivek StatiCAL nebo i chemické kotvy RESISTAT

STATIdry

Nerezová helikální výztuž pro sjednocení rozvolněného zdiva. Nebo pro připevnění pohledových prvků ke stávajícímu zdivu (dřevěné lišty, kamenné obklady etc.) Bez použití zálivek či chemie, pouze na sucho.

STATIasym

Asymetrická helikální kotva pro kotvení uvolněných křehkých prvků fasádních systémů. Bez použití zálivek či chemie, pouze na sucho.

StatiCAL zálivky

Systémové zálivky pro vlepování nerezové helikální výztuže do zdiva. Tyto zálivky je možno použít i samostatně pro výplně trhlin.

StatiCAL R30N
zálivka na cementové bázi

StatiCAL L Historic
zálivka na vápenné bázi

RESISTAT EASF

Chemická kotva pro kotvení nerezové helikální výztuže v rozvolněném zdivu. RESISTAT EASF je bez styrenová pryskyřice. Je možné použití i na běžné kotvení ocelových prvků do zdiva či betonu.

STATIpile

Beraněná mikropilota pro zesílení únosnosti stávajících základů, tam kde došlo k poklesu nebo již výpočtově základy nevyhovují. Je možné použití i pro zakládání nových objektů. Díky vlastnostem je mikropilota schopná zachytit i tahové síly a proto je běžné její užití i u ocelových konstrukcí (telefonní věže, membránové objekty atd.)

Reference

Reference

Dokumentace

Vytvořte si zdarma účet StatiCAL a získejte přístup k dokumentům DWG a dalším výhodám.

Aktuality

Aktuální informace od Stati-CAL s.r.o.
Opravy a statické zajištění budov po celé České republice.