SQZ, s.r.o. - Laboratoř Fyzikálních veličin

SQZ, s.r.o. - Laboratoř Fyzikálních veličin

Laboratoř fyzikálních veličin je akreditovanou laboratoří, která v rámci akreditovaných zkoušek provádí měření pro účely zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Protokoly takto provedených měření jsou nepostradatelným podkladem pro rozhodování orgánů ochrany veřejného zdraví v legislativních procesech většiny investičních akcí.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SQZ, s.r.o. - Laboratoř Fyzikálních veličin
K Výtopně 1226
156 00, Praha 5 - Zbraslav
IČO: 25743554

Kontakt

Telefon: +420 607 519 376
Fax: 257 011 125
E-mail: duskova@sqz.cz
Web: www.sqz.cz

O nás

 V akreditovaném režimu nabízíme :

- Měření hluku
- Měření stavební akustiky
- Měření vibrací 
- Měření prašnosti
- Měření inhalační expozice chemickým látkám
- Měření umělého osvětlení
 
Z dalších služeb v oblasti akustiky životního prostředí nabízíme tvorbu komplexních akustických studií, které jsou nepostradatelným dokumentem pro žádost o územní rozhodnutí a následné stavební povolení.
Předmětem hlukových modelů je jednak hluk z dopravy ve vztahu k obytné zástavbě, či akustická zátěž z různých stacionárních zdrojů (tepelná čerpadla, průmyslová výroba).

Sortiment

Měření v oblasti větrání a hygieny práce :

Pro splnění závazných požadavků při výstavbě podzemních staveb a při požadovaném měření povrchu.

Oblast měření :

  • prašnosti - celosměnná měření pro stanovení koncentrace frakcí poletavého prachu v pracovním ovzduší gravimetricky, se standartním přístrojovým vybavením pro daná měření
  • větrání - univerzálním měřícím přístrojem ALMEMO 2290-8 a sondami pro měření relativní vlhkosti a teploty vzuchu a anemometrické vrtulkové sondy pro rozsah měření 0,1 - 40 m.s-1
  • hluku - přístrojovým vybavením firmy Brüel & Kjaer, Dánsko. Jedná se o veškterá měření vyplývající z báňských a hygienických předpisů pro podzemní stavby, všetně hlukovách měření kolaudačních u dokončovaných staveb
  • plynných škodlivin - stavebních strojů zajíždějících do podzemí (viz. vyhl. ČBU č. 55/96) s přístrojem TESTO 343-3

 Projekce větrání podzemních děl - tunelů metra, silničních a  železničních tunelů včetně kolektorů a štol v době jejich realizace

 Zpracování hlukových studii jak z hlediska realizace výstavby (zařízení staveniště a provoz vlasrní stavby) tak z hlediska definitivní stavby.

Reference

Naše služby v referencích

Kvalita

Laboratoř  je vybavena moderní přístrojovou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí
Ing. Irena Dušková
+420 607 519 376

Další adresy

Sídlo společnosti :
U místní dráhy 939/5
779 00 Olomouc – Nová Ulice
Obchod, poptávky: obchod@sqz.cz


Skupina