S.O.K. stavební, s.r.o.

S.O.K. stavební, s.r.o.

Vyrábíme a dodáváme prefabrikované prvky pro výstavbu stájí v zemědělství, a také stavíme kompletní zemědělské stavby.

Součástí naší nabídky jsou železobetonové skelety pro občanské a průmyslové stavby.Jak nás kontaktovat?

Adresa

S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162
674 01, Třebíč 1
IČO: 25548484

Kontakt

Telefon: 568 838 824
Mobil: 702 200 046
E-mail: paseka@sok.cz
Web: www.sok.cz

Sociální sítě:  

O nás

Naše společnost razantním způsobem rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních prvků. Po pěti letech získávání zkušeností v omezených prostorách poloprovozu jsme vybudovali nové výrobní haly s moderním zařízením, které od začátku roku 2016 naplno produkují prefabrikáty především pro potřeby vlastních zakázek. Máme zkušenosti z výroby řady PREFA rodinných domů, bytových domů a nespočet PREFA prvků pro průmyslové a zemědělské stavby. Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl  za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu staveb, a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně zařazením dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních dílců).

Díky novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní betonárny mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které není nutné omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tloušťky 100 a 150 mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, prostupů, vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro el. kabely, elektroinstalační krabice, plastové vodovodní potrubí apod.). Certifikovaná výroba probíhá v optimálních podmínkách výrobní haly bez vlivu počasí a je pod stálou kontrolou kvality.

Sortiment

Nabídka služeb :

Zemědělské stavby :

 • studie projektu                                                                         
 • kompletní projektová dokumentace
 • vlastní know - how pro komplexní řešení staveb
 • prefabrikované prvky do stájí pro skot, prasata a drůbež
 • výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně opláštění
 • realizace staveb
 • záruční a pozáruční servis

PREFA prvky pro zemědělské stavby :

Naše prefabrikované prvky z betonu přináší zlepšení kvality, přesnosti, šetří prostor a prodluží životnost zemědělských staveb. Především však příznivě ovlivňují bezpečnost a welfare chovu. Největší výhodou je nízká cena, snadná omyvatelnost, kvalita, pevnost, požární odolnost a samozřejmě zkrácení doby stavby.

Prefa prvky do zemědělství :

 • obvodový sokl (skot, drůbež)
 • bariéra sekce (rovná, skosená)
 • stelivový práh (typ A, typ B)
 • krmný žlab (vysoký, nízký)
 • boxové lože (pod matraci, hluboké)
 • předpožlabnicový schůdek
 • stěny kejdových kanálů (prasata, skot)
 • kompletní prefabrikovaná stáj pro výkrm prasat

Naše společnost nabízí :

Projekční činnost :

 • navrhování a vývoj PREFA konstrukcí a staveb
 • projektování a zpracování výrobní projektové dokumentace
 • vlastní statická kancelář
 • výroba, dodávka a montáž PREFA konstrukcí
 • poradenská činnost pro investory

Garance kvality a jakosti :

Na základě zavedeného systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, moderních technologií, odbornosti a kvalifikace pracovníků. Vlastníme všechna nezbytná oprávnění a certifikáty pro dodávky PREFA konstrukcí.

 • dodržování technologických postupů
 • systém výrobních mezioperačních kontrol a výstupní kontrola
 • certifikát - ČSN EN ISO 9001:2001
 • certifikát - Systému řízení výroby

Výrobní kapacity :

 • vlastní věžová betonárka s kapacitou cca 40m3/h
 • moderní výrobní zázemí PREFA v nových halách
 • armovna vybavená moderním strojním zařízením (třmínkovačka, ohýbačka sítí, stříhačka sítí, …)

 PREFA stavební prvky :

Pro stavebníky a stavební firmy nabízíme především individuální řešení prvků pro stavby např. stropní a podlahové plné panely tloušťky 150 (175) mm na rozpětí do 5 m, stěnové prvky tloušťky 100 a 150 mm výšky do 2,85 m a hmotnosti do 6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, opěrné stěny apod. Vyrábíme také základové prahy s vloženou tepelnou izolací, sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 1200 mm a délky do 12 m.

Typové PREFA stavební prvky :

Stropní panely, zákrytové desky:

Parametry výrobku: délka do 5 m, šířka do 2,4 m, tloušťka 150 mm, plné (možnost zadání prostupů, kotevních desek, ozubů, vložení husích krků a elektro krabic), po konzultaci možnost tloušťky desky i 125, 175, 200 mm.

Stěnové panely :
Parametry výrobku: délka do 7 m, výška do 2,85 m, tloušťka 100, 125 a 150 mm (možnost zadání oken, prostupů, vložení husích krků a elektro krabic, dalších instalací).

Staveništní panely :
Parametry výrobku: staveništní panely o rozměrech 3 x 1 m a 3 x 2 m, tloušťky 150 a 175 mm. Nabízíme také nestandardní jednorázové panely o rozměrech 3 x 1 x 0,15 m.

Opěrné stěny, sokly oplocení :
Parametry výrobku: stěny tloušťky 150 mm do montážních patek, určeno pro převýšení terénu od 0,2 do 1,0 m bez dalšího přitížení, délka prvků (závisí na výšce stěny) 3—5 m, hmotnost do 3 t.

Základové pasy :
Parametry výrobku: profil pasu 300 x 750 mm, délka do 12 m, na požadavek vložení tepelné izolace (perimetr tloušťky 100 mm).

Sloupy a průvlaky :
Parametry výrobku: profil tyčových prvků od 200 x 200 do 450 x 750 mm, délka do 12 m.

Připojovací skříň elektro + plyn :
Samostatný blok (1x plynoměr, 1x připojení elektro, 1x elektroměr), dvojblok (pro 2 domy: 2x plynoměr, 1x připojení elektro, 2x elektroměr), včetně připravenosti pro kotvení a jednoduchou montáž vystrojení, vždy sestava: základová deska, sokl, tělo, krycí deska.

PREFA železobetonové skelety – konstrukční systémy

Skeletové konstrukce dodáváme pro stavby průmyslového, zemědělského, občanského a obdobného charakteru. Dodávané konstrukce projektujeme, vyrábíme i montujeme.

Konstrukční systémy jsou sestaveny z tyčových prvků, vazníků, vaznic a průvlaků, které tvoří nosnou kostru – skelet. 

Zpracování projektů je vždy na míru, dle požadavků zákazníka.

Kvalita

Certifikace

Certifikáty