SMP CZ, a.s.

SMP CZ, a.s.


Naše akreditovaná laboratoř ZL 1168 akreditována ČIA, o.p.s. je součástí SMP CZ, a.s.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SMP CZ, a.s.
Královická 267 (Areál PREFA PRO, a.s.)
250 01, Zápy
IČO: 27195147

Otevírací doba

Pondělí až pátek:  7.00 - 15.30

O nás

Provádíme zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, hutného kameniva do betonu, zkoušky sanačních hmot a sanací na betonových konstrukcích, diagnostiku a odtrhové zkoušky, zkoušky betonářské oceli a zkoušky svarů betonářské oceli.

Sortiment

 

Informativní seznam prováděných laboratorních zkoušek:

 

Ztvrdlý beton

 • krychelná pevnost
 • krychelná pevnost drenážních betonů a jejich mezerovitost
 • válcová pevnost
 • zkouška pevnosti v tahu za ohybu
 • zkouška pevnosti v tlaku na zlomcích
 • statický modul pružnosti
 • stanovení průsaku tlakovou vodou
 • stanovení vodotěsnosti (V4,V8,V12)
 • zkouška odolnosti betonu proti CHRL (metoda C,A)
 • zkouška odolnosti proti CHRL pohlitívé vrstvy liadur
 • objemová hmotnost ztvrdlého betonu
 • povrchová nasákavost betonu
 • vlhkost ztvrdlého betonu

Nedestruktivní zkoušky

 • odtrhové zkoušky na betonu a sanacích
 • měření krytí výztuže
 • zjištění průměru a uložení výztuže v konstrukci
 • měření trhlin v konstrukci i v čase
 • měření rovinosti latí
 • zkouška makrotextury
 • stanovení pevnosti betonu Schmidtem

Zkoušky betonářské oceli

 • mez pevnosti
 • mez kluzu

Měření tloušťky protikorozní  ochrany ocelových konstrukcí

Zkoušky kameniva

Zkoušky čerstvého betonu

Oběry vzorků čerstvého betunu

Průkazní zkoušky betonových směsí
 

Doprava a mechanizace

Zajístíme dopravu  na stavbu i pro vaše vzorky.

Laboratoř je vybavena zkušebním zařízením na vysoké technické úrovni a mimo jiné lisem ADR-Auto 3000kN od ELE Iternationál, Anglie pro zkoušky vysokopevnostních betonů.

Reference

Jsme součástí společnosti SMP CZ, a.s a proto se podílíme na všech jejich stavebních činostech. Jsou to velká mostní díla dopravních staveb ČR, stavby v rámci hlavního města Prahy, vodohospodářské stavby a ostatní.

Kvalita

Za úspěch a hlavní cíl SMP CZ, a. s. je považováno dosažení nejvyšší úrovně a ukazatelů jakosti realizovaného díla za současného řízení dopadů výroby na životní prostředí, prevence znečišťování a zvyšování úrovně BOZP.

Laboratoř plní kritéria ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a je držitelem Osvědčení o akreditaci uděleným Českým institutem pro akreditaci.

Naplnění tohoto cíle společnosti se opírá o uplatňování

 • systému managementu jakosti certifikovaného podle ČSN EN ISO 9001,
 • systému environmentálního managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001,
 • systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001,
 • systému jakosti splňující požadavky čl. 203 normy ČSN 73 2601-z2 (Velký průkaz způsobilosti),
 • systému jakosti v Centrální laboratoři akreditovaného podle ČSN EN ISO/IEC 17025,
 • uplatňování principů TQM

Certifikáty a osvědčení

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře
Milena Pilátová
602 291 871
Technická vedoucí laboratoře
Ing. Pavlína Poláková
724 331 359

Další adresy

Sídlo společnosti:
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 - Michle


Zařazení do kategorií