SLEZSKÝ BETON a.s.

SLEZSKÝ BETON a.s.


Betonářské centrum s hlavní betonárnou PICCINI MOBIL-3, s hodinovým výkonem 45 m³/hod. a záložní betonárnou HBS30 s hodinovým výkonem 20 m³/hod. Tato betonárna je vybavena pro zimní provoz ohřevem záměsové vody a předehřevem kameniva.
Betonárny jsou vzájemně zastupitelné se shodným kamenivem a cementem.
Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SLEZSKÝ BETON a.s.
Orlovská 969/18
712 00, Ostrava - Muglinov
IČO: 27858995

O nás

Společnost SLEZSKÝ BETON a.s. vznikla na počátku roku 2013 a od té doby se soustřeďuje na výrobu a následný prodej betonových směsí včetně jejich dopravy a přečerpání. Další činností je prodej kameniva.

Betonárna se nachází na ul.Orlovské v Ostravě Heřmanicích v Průmyslovém areálu nad čerpací stanicí Lukoil.

Sortiment

  • Provozovna vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1/Z3 v celé šíři, tj. betony konstrukční, voděodolné, samozhutnitelné, vysokopevnostní, pilotové, CB kryty, popílkové suspenze, lehčené betony, betonové potěry aj.

 

Doprava a mechanizace

  • autodomíchávače 4,5 , 7 , 8 , 9 m³
  • čerpadla s délkou výložníku od 28 do 52 m 
  • čerpadla PUMI s délkou výložníku 28 m
  • mix s pásem

Betony přepravujeme k zákazníkovi dle konzistencí betonu buď sklápěči (konzistence S1) nebo autodomíchávači (konzistence ostatní) o objemech bubnu 7, 8 a 9 m³ betonu, kde pomocí koryt dostaneme beton do maximální vzdálenosti 3m od autodomíchávače, popřípadě pumpomixy 28m, kde pomocí čerpadla dostaneme beton do maximální vzdálenosti 24m nebo autodomíchávač s pásem, který vyloží beton až do vzdálenosti 14m.
K uložení betonu do delší vzdálenosti používáme čerpadel betonu s výložníky o délce 28-52m.
K čerpadlům i pumpomixům lze napojit soustavu potrubí, hadic, spojek, kolen či redukcí, kterými lze čerpat beton až na vzdálenost 200m.

   
- Betonárna PICCINI MOBIL 3 s hodinovým výkonem 45 m³/hod.
- Betonárna HBS 30 s hodinovým výkonem 20 m³/hod., na které je zajištěn celoroční provoz a je vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a zařízením pro předehřev kameniva.

Zbytkový beton je recyklován na recyklačním zařízení:
- CONSEP ZSB700

Kvalita

Kvalita a kontrola všech betonových směsí je zajišťována Akreditovanou zkušební laboratoří, která disponuje zkušenými laboranty a technology.

Certifikáty