SEDOS doprava a.s.

SEDOS doprava a.s.

Těžba písku, uložení odpadů,zemní práce, autodoprava, nadměrná přeprava, stabilizace zemin, demolice, vodohospodářské práce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SEDOS doprava a.s.

676 76, Drnovice 326
IČO: 29272866

Kontakt

Telefon: 606 729 840,
E-mail: obchod@sedos.cz
Web: www.sedospiskovna.cz

Otevírací doba

Těžba a prodej písku :

Ukládání odpadů :

170504

170107

170101

Otvírací doba :
Po-Pá 6.00 - 12.00,
12.30 - 16.00 hod.

Otvírací doba v zimním období :
Po - Pá   7.00 - 12.00
              12.30 - 15.00 hod.

O nás

Akciová společnost SEDOS doprava a.s. je rodinnou firmou a vznikla z fyzické osoby Jaroslav Sedláček-SEDOS, kterou založil pan Sedláček již v roce 1989.

Firma se zabývá hornickou činností, provozováním zařízení k využívání odpadů, vlastní výrobou a prodejem štěrkopísku.

Sortiment


Těžba a prodej písku :
Frakce :
0/4  -  použití : betonářský, na omítky
0/16 - použití : betonářský, zásypový

- výběr na zdění, na betony

Provoz pískovny je zajištěn čelním nakladačem a mobilní třídicí linkou.

Nabízíme :

  • písek zásypový tříděný (0-8)
  • písek zásypový netříděný (0-16)
  • písek omítkový (0-4)
  • písek křemičitý (0-4)
  • písek Bratčický
  • skrývka

Písek je vhodný do násypů dle příslušných norem.

Na této provozovně jsou k dispozici písky zásypové, omítkové, písky na zdění a do betonu.

Nemáte-li vlastní vozidlo, využijte naší autodopravy, která vám doveze písek na místo určení, až do množství 30 tun.

 

Provozování zařízení k využívání odpadů :

 Možnost uložení odpadů :

 - zeminy a kamení kód odpadů 170504

 - betonu a suti kód odpadů 170107

   Pokud máte zájem o uložení odpadů kontaktujte nás na mobil.tel. 606729840

Dále provádíme v součinnosti s firmou SEDOS stavby, a.s. :

 

Doprava a mechanizace

 
Dále provádíme v součinnosti s firmou SEDOS transport s.r.o.

- přepravu veškerých strojů a nákladů

- přepravu nadrozměrných nákladů apod.

 www.sedostransport.cz

Provoz pískovny je zajištěn čelním nakladačem a mobilní třídicí linkou.

Kvalita

Společnost SEDOS stavby a.s. je držitelem certifikát managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Příjem zakázek
Irena Dvořáčková
606 729 840

Další adresy

Partnerské weby :

SEDOS stavby a.s. Zemní práce a stabilizace zemin www.sedos.cz

SEDOS transport s.r.o. přeprava strojů a zařízení nadrozměrná přeprava :

www.sedostransport.cz

Europa TruckTrial Evropský šampionát

www.europatrucktrial.cz


Zařazení do kategorií