CEMEX Sand, k.s. - Štěrkovna Dobříň

CEMEX Sand, k.s. - Štěrkovna Dobříň


Těžba, zpracování a prodej kameniva těženého z vody. Ložisko je tvořeno fluviálními štěrkopísky a písky risské akumulace s nepravidelně mocným pokryvem vátých písků v nadloží. Těžba štěrkopísků je prováděna plovoucími bagry z vody. Kamenivo je prané.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

CEMEX Sand, k.s. - Štěrkovna Dobříň
Dobříň 191
413 01, Roudnice nad Labem
IČO: 47906201

Otevírací doba

Pondělí - Pátek:   6:00 - 17:30 h.

O nás

CEMEX Sand, k.s. je součástí společnosti CEMEX.
Zabývá se těžbou a zpracováním kameniva, nabízí kvalitní kámen, štěrk a písek.
V České republice provozuje 10 štěrkoven a 5 kamenolomů.

Sortiment

 

Frakce (mm) Norma ČSN EN Kamenivo
0 / 2 12620+A1,13043,13139,13242 tříděné prané
0 / 4 12620+A1,13043,13139,13242 tříděné prané
4 / 8 12620+A1,13043,13139,13242 tříděné prané
8 / 16 12620+A1,13043,13139,13242 tříděné prané
11 / 22 12620+A1,13043,13139,13242 tříděné prané
0 / 63 mimo normu zásyp
0 / 8 mimo normu tříděný písek

 

Doprava a mechanizace

  • silniční automobilová
  • lodní (řeka Labe a Vltava)


PE síta Steinhaus, kuželové drtiče

Kvalita

Vyráběné materiály splňují nejpřísnější požadavky českých a evropských norem. Zkušebnictví a certifikaci provádí nezávislá akreditovaná Zkušebna kamene a kameniva v Hořicích v Podkrkonoší.

Provozovny vlastní certifikáty dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 (systém řízení), ČSN EN ISO 14001:2005 (životní prostředí) a OHSAS 18001:1999 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Certifikáty