Ridera Bohemia a.s. - provozovna bývalý důl Barbora

Ridera Bohemia a.s. - provozovna bývalý důl Barbora

Prodej lomového kamene, strusky, štěrkopísku, štěrku, betonového a asfaltového recyklátu, kačírku, ukládka odpadů - stavební suti, zeminy, výkopků a dalších, demoliční a zemní práce, autodoprava.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Ridera Bohemia a.s. - provozovna bývalý důl Barbora

735 06, Karviná – Doly, Darkov
IČO: 26847833

Kontakt

Mobil: 739 246 620
E-mail: strondalova@ridera.eu
Web: www.ridera.cz

Otevírací doba

Provozní doba :

Po - Pá :    6:00 - 14:30 hod.

O nás

Hlavními předměty podnikání je nakládání s ostatními odpady resp. jejich recyklace, dále pak příprava staveb resp. zemní práce a demolice staveb. Firma se dále zabývá prodejem sypkých stavebních materiálů jednak nakupovaných jako je písek kopaný, prané štěrkopísky, drtě a jednak materiálů z vlastní produkce jako je betonová drť, asfaltová drť, tříděné neprané štěrky, recyklovaný zásypové písky, strusky aj. Okrajově se firma zabývá prodejem dekoračního kamene do zahrad.
V současné době je firma vybavena mechanizačně pro provádění středně velkých staveb resp. demolic a zpracování stavebních odpadů drcením a tříděním. Firma zaměstnává 30 stálých pracovníků.

Sortiment

Prováděné práce :

Demolice
Zemní práce
Recyklace
Odstranění odpadů

SEZNAM VYKUPOVANÝCH ODPADŮ :

 • k.č. 17 01 01 beton
 • k.č. 17 01 02 cihly
 • k.č. 17 01 03 tašky a keramické výrobky
 • k.č. 17 01 07 směsi betonu, cihel a keramických výrobků
 • k.č. 17 03 02 asfaltové směsi
 • k.č. 17 05 04 zemina a kameny
 • k.č. 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

Dodávané odpady nesmí přesahovat limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II a budou doloženy v rozsahu přílohy č.2, tabulky č.2.1 nebo přílohy č.10, tabulky č 10.1 a 10.2 podle vyhlášky 294/2005 Sb.

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY :

 • Asfaltová drť netříděná
 • Betonová drť netříděná
 • Černouhelná struska

Recyklované materiály jsou použitelné pro zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev chodníků, komunikací a zpevněných ploch, do betonu, zdící malty a jádrových omítek, obecně jako náhrada přírodního kameniva, písku nebo strusky. Uvedené použití je závislé na zrnitosti recyklátu.

Ceník naleznete na našem webu .
 

OCELÁRENSKÁ STRUSKA :

 • UHK - struska ( 0-8, 0-32 mm )
 • UHK - struska ( 8-16, 8-32, 16-32 mm )
 • UHK - struska ( 32-63, 32-90 mm )
 • UHK - struska ( 90-150 mm )

PÍSKY A ŠTĚRKY :

 • Písek netříděný ( těžený ) - D 0-2 mm
 • Písek tříděný ( prosívaný ) - C 0-2 mm
 • Štěrk ( 0-4, 0-22 mm )

Ceník naleznete na našem webu .

 

Doprava a mechanizace

Mobilní čelisťový drtič HARTL PC 1055J
Mobilní hrubotřídič POWERSCREEN WARIORR 1400
Mobilní třídič POWERSCRREEN CHIEFTAIN 400
Dva kolové nakladače LIEBHERR L 556
Kolový nakladač LIEBHERR L 544
Kolový nakladač LIEBHERR L 542
Kolový nakladač LIEBHERR L 524
Kolový rypadlo LIEBHERR A 902 C Litronic
Kolové rypadlo LIEBHERR A 904 C Litronic
Dvě pásové rypadla LIEBHERR R 934 C
Pásové minirypadlo TAKEUCHI TB145
Kropící vůz LIAZ 100 SA8
Nákladní auto DAF FA55 C12 210 - nosič kontejnerů + hydraulická ruka
Vibrační deska WEBER CR4
Mobilní elektrocentrála 13 kwA

Kvalita

Používáme systém managementu jakosti, který odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2009, systém enviromentálního managementu, který odpovídá normě ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Ke stažení

Certifikáty

Recyklace "ostatních odpadů" tj. odpadů u nichž nepřesahuje nejvyšší přípustná koncentrace látek ve vodním výluhu třídu vyluhovatelnosti II podle vyhlášky MŽP ČR č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jedná se o beton, cihlu, asfalty bez dehtu, výkopové zeminy a slévárenské písky. Tyto odpady jsou drceny a podle potřeby odběratelů tříděny na frakce.

V součinnosti se subdodavateli zajišťujeme přepravu materiálů, výkopové práce, demontážní práce a demoliční práce. Obchodní činnost s přírodními písky, štěrkopísky, dekoračním kamenem a zámkovou dlažbou.