Recovera Využití zdrojů - Ústí nad Labem - spalovna Trmice

Recovera Využití zdrojů - Ústí nad Labem - spalovna Trmice


Recovera Využití zdrojů se specializuje na sběr, odvoz, zpracování a odstraňování průmyslových ale i komunálních odpadů. Po celé České republice má síť strategicky umístěných logistických center a koncových technologií.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Recovera Využití zdrojů - Ústí nad Labem - spalovna Trmice
Na Rovném 865
400 04, Trmice
IČO: 25638955

Otevírací doba

pondělí:  6:00 - 15:30

úterý:      6:00 - 15:30

středa:     6:00 - 15:30

čtvrtek:   6:00 - 15:30

pátek:      6:00 - 15:30

sobota:    zavřeno

neděle:    zavřeno

O nás

Společnost Recovera Využití zdrojů a.s. a jí řízené společnosti jsou součástí skupiny Veolia a poskytují zákazníkům environmentální služby podle principů oběhového hospodářství, konkrétně především při nakládání s odpady, poskytování facility služeb, stavebních prací a sanací ekologických zátěží.

Sortiment

KOMPLETNÍ OUTSOURCING ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Základem kompletního outsourcingu odpadového hospodářství je převzetí zodpovědnosti za nakládání s odpady uvnitř areálu zákazníka. Vaše odpovědnost za odpad tak končí jeho vhozením do určené shromažďovací nádoby.

SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Zajišťujeme odvoz všech odpadů včetně nebezpečných na území celé ČR. Disponujeme potřebným technickým a technologickým vybavením i know-how pro nakládání s odpady v celé šíři katalogu odpadů.

VÝKUP, ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACE DRUHOTNÝCH SUROVIN

Třídění, recyklace a využívání odpadů vyžaduje odborné znalosti a schopnost přizpůsobit technologie zpracovávaným materiálům. Recovera Využití zdrojů zpracovává mnoho druhů odpadů s cílem snižovat náklady svých zákazníků a jejich ekologickou stopu.

SPECIÁLNÍ ODPADY

Průmyslové podniky produkují speciální druhy odpadu, ke kterému je vzhledem k jeho vlastnostem nutné přistupovat obzřetně s využitím moderních technologií a řízených postupů. Zvláštním druhem takového odpadu jsou odpady ze zdravotnických zařízení včetně odpadu infekčních.

SANAČNÍ PRÁCE, ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Společnost Recovera Využití zdrojů je expertem v odstraňování starých ekologických zátěží, tedy závažné kontaminace stavebních konstrukcí, horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti.

LEGISLATIVNÍ PORADENSTVÍ

Výhody spolupráce s námi poskytujeme individuální přístup k problematice odpadů a ochrany životního prostředí, o veškeré legislativní záležitosti se postaráme za Vás, disponujeme specialisty – poradci pro ekologii, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti náročné problematiky oblasti životního prostředí.

Doprava a mechanizace

Pro svoz a zpracování odpadů využíváme více než 700 vozidel a mechanizmů.

Reference

Škoda Auto, Automotive Painting Partners, Rompa Group, Barum Continental, Munters Czech, Arcelor Mittal, Honeywell

Další - viz odkaz

Kvalita

Máme zaveden integrovaný systém řízení s certifikací podle evropských norem ISO 9001 a ISO 14001, doplněný o standard řízení ochrany zdraví při práci ISO 45001 a systém managementu hospodaření s energií ISO 50001.

Jsme také schopni poskytnout ojedinělou službu práce v režimu ochrany a bezpečnosti informací, kterou vymezuje ISO IEC/27001. Systém managementu bezpečnosti informací je zaveden v celé společnosti, certifikace se týká oddělení utajovaných projektů.

Certifikáty